Nieuwe en aftredende bestuursleden bij Bewonersvereniging Blb

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2012 | Gewijzigd op: 22-03-2012
De Blb nam in de Algemene ledenvergaderiung [ALV]  in de Muzerije hedenavond, woensdag 21 maart 2012, afscheid van twee bestuursleden en verwelkomde ook twee nieuwe bestuursleden Gerrit Jan Obers en Elise Beckers.
Juliette Ebben, al 15 jaar lid van de 18 jaar bestaande Blb, nam afscheid, evenals Tineke Obers, maar die blijft achter de schermen actief. De op financieel en administratief [ledenbestand] gebied zeer verdienstelijke Tineke wil geen publieke rol meer spelen in de vereniging en ook geen vergaderingen bijwonen. Tineke Obers blijft dus 'back stage' bij de Blb betrokken en inzetbaar.
Er stonden ook nog wat meer zakelijke punten op de agenda.

zie ook de site van deBlb

Juliette Ebben, die al bijna vanaf de oprichting bestuurslid is van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad Blb, ontving -naast strelende woorden van voorzitter Renée Spermon, ook een fles port, een bos bloemen en een theaterbon. foto's © paul kriele, 21 maart 2012.

Voorzitter Renée Spermon: 'Al die jaren heb je je maximaal ingezet. Je bent altijd opgekomen voor de belangen van mensen met een handicap, specifiek met rolstoelgangers, zaken waar we zelf niet  direct bij stil staan.
In het kader van de opvolging/ bestuursverfrissing ben je aan de beurt om af te treden. Zo gezegd het eerste slachtoffer van deze inroostering, ' sprak Spermon. 'We nemen toch met weemoed afscheid, maar ik hoop dat je blijft participeren.'
Juliette Ebben: 'Ik heb het heel graag gedaan. Het is jammer weg te gaan, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Maar ik heb me al aangemeld bij het complex Antoniegaarde voor de cliëntenraad. ''

Nieuwe Groot Bestuur
Vervolgens werden de nieuw toegetreden leden voor het Groot Bestuur aan de circa 50 aanwezige Blb-leden voorgesteld.  Dat is een gevolg van het in december 2011 door de ALV genomen besluit om de wijkraad, die de Blb ook is, te doen samengaan met de wijktafels, die niet meer functioneerden.

De mannen en vrouwen die afkomstig zijn van de wijktafels en bestuurslid waren van een buurt-, of bewonersvereniging in de stad.
vlnr. Ton van Gaalen [Havenkwartier], Wim Vos [Centrum Noord gebied tot aan de Aa], Monica van de Hoorn [Hofstad], Frans Bolder [Tolbrug Centrum], San de Kort [Vughterpoort
] enWill Hoeben [ 't Zand Noord].
Uiterst rechts voorzitter Renée Spermon.

foto © paul kriele, 21 maart 2012.

Voorzitter Renée Spermon verwelkomde de nieuwe leden van het Groot Bestuur dat uit maximaal 13 personen bestaat.
'We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele binnenstad en specifiek behartigt elk lid de belangen van zijn/haar buurt.: Hofstad, Vughterpoort, Tolbrug, Centrum Noord, 't Zand Noord en Havenkwartier.'

Het dagelijks bestuur olv van voorzitter Spermon: bestaat verder uit de secretaris Roeland Gerrits, Christ van Puijenbroek en als leden van de werkgroep Harry van Rosmalen [Horeca] en Charles Jorna [Wonen].
Als nieuwe leden zijn hedenavond 21 maart 2012 toegetreden en benoemd Gerrit Jan Obers en Elise Beckers.

Gerrit Jan Obers gaat als speerpunt  de werving van jongeren op zich nemen. Het is gebleken, aldus de voorzitter even ervoor, dat het aantal ouderen in de binnenstad meevalt: 1760, maar de grootste groep vormen de 20-44 -jarigen, namelijk bijna 6.000  en die van 45-64 jaar komt uit op ruim 3100. Onder de 20 jaar staat de teller op 1184.
Dat is de reden dat Gerrit Jan 20-44 jarigen gaat werven.

Tussen de bedrijven door werd ook nog even de kascommissie [Gerard Ubink en Henk Beckers] gedechargeerd en het 'Overzicht inkomsten en uitgaven 2011' van Tineke Obers gefiatteerd.

Na de pauze kwam de discussienota en uiteenlopende aspecten van een toekomstig theater aan bod door een toelichting en daarop aansluitend een vragenrondje met de wethouders Jeroen Weyers [Cultuur] en Geert Snijders [Ruimtelijke Ordening]. Zie artikel Discussienota theater  van hedenmiddag

Terug naar boven