‘Leefbare Binnenstad’ over knelpunten en autoluwe verkeersring

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2012 | Gewijzigd op: 20-09-2012
Bussen die je van je sokken rijden, scooters en brommers die op de Markt geen rekening met je houden en diverse smalle straten, waar stadsbussen, fietsen en auto’s kris kras door en langs elkaar rijden, zoals in de St. Jozefstraat en in de Hinthamerstraat. Dat was een deeltje van het lijstje ‘Knelpunten’, dat door een werkgroep van de Bewonersvereniging Leefbare binnenstad [Blb] was opgesteld en waarover binnenstadsbewoner Gerrit-Jan Obers een bespreking hield.
De rits was voor de ruim 60 aanwezigen op de Algemene leden vergadering van woensdag 19 september 2012 zo uitnodigend dat diverse toehoorders in de Azijnfabriek graag er hun ‘knelpuntje’ aan toe wilden voegen. Knelpunten doen zich ook voor op de traverse vanaf het Brugplein naar Essent en de snelle fietsers, die door het ene deel van de aanwezigen als een ware plaag gezien worden. Uit die discussie ontstond als zelfsprekend het voorstel om tijdens winkeltijden, brommers en scooters uit het wandelgebied te weren.
jakkerende jongens in flitsende auto's
Het meest werd geklaagd over de racebaan die loopt van de St. Janssingel, Achter de Boomgaard, via de St. Jorisstraat naar de Parklaan of de Zuidwal, of het racecircuit van de Hinthamerstraat via de St.Jozefstraat naar de Zuid-Willemsvaart.
Daar scheuren merendeels jongelui met een petje op overheen, gezeten in meestal kleinere opgevoerde auto’s. Klagen bij de politie helpt niet, handhaving bestaat niet meer en suggesties voor 30 km borden worden genegeerd.
De secretaris noteerde dat alles om het later op het bordje van de politie te kunnen leggen.

Voorafgaand aan deze klaagzang had voorzitter Renée Spermon in een sneltreinvaart de ingekomen stukken voorgelezen.

Afscheid Harry van Rosmalen
De voorzitter vroeg de aanwezigen eerst nog om een minuut stilte voor de op 16 september 2012 overleden Harry van Rosmalen, lid van een van de werkgroepen van de Blb, van wie tijdens een emotionele en indrukwekkende crematiedienst vanmiddag waardig afscheid was genomen. ‘Harry werd daar goed uitgelicht en ik denk dat hij alle egards heeft gekregen die hem toekomen,’ aldus de voorzitter van de Blb en de wijkraad binnenstad Renée Spermon.

Nieuw theater vereist nieuw bestemmingsplan
Om te beginnen spuide de voorzitter haar treurnis over de bouw van een nieuw theater op de Parade. ‘Daar is geen plek voor. Er moet ook nog eens een nieuw bestemmingsplan voor worden gemaakt, omdat de nieuwbouw 27 m hoger wordt dan het bestaande TheateradParade.‘ Ik zie dat niet zitten,leek Spermon te zeggen. ‘Die keuze levert allerlei problemen op.’
Over het GZG: De jaren 60-bouw zou de voorzitter van de Blb het liefst zo snel mogelijk gesloopt zien worden om er voor in de plaats –voorlopig- een grasveldje aan te leggen en wat bomen aan te planten.
Maar het plan om die gebouwen op te fleuren in de stijl van Hundertwasser is een prachtig idee, aldus Spermon die ook nog eens pleitte voor meer parkeerplaatsen in de binnenstad voor de bewoners van die binnenstad.
Het was haar onlangs gebleken dat een ambtenaar aan de gemaakte afspraken had gesleuteld. Daarover toonde Spermon zich hevig ontdaan, zodanig dat dit een van de punten wordt die ze morgen [donderdag 20 september] in het regulier gesprek met - dit keer- wethouder Jan Hoskam gaat aankaarten.

Boulevard,ofwel autoluwe 30 km stadsring
Na de pauze hield William Jans van de gemeente, afdeling Openbare Ruimte en Verkeer een inzicht in de plannen de traverse om te bouwen tot, wat eerst een boulevard, en een andere keer een autoluwe 30km-zone wordt genoemd.
Maar achter de kostenpost staat nog een groot vraagteken en de streefdatum van 2020 lijkt, gezien de knelpunten die zich ook hier voor doen, nauwelijks haalbaar. Er zitten namelijk nog diverse projecten tussen, zoals Heetmanplein, omleiding Zuid-Willemsvaart en dientengevolge reconstructies van de Diezebrug en van aansluitingen op die boulevard [bijv. Citadellaan]. Voor de gastspreker William Jans waren dat ook nog onzekerheden, zodat zijn lezing 'Naar een 30 km Boulevard' daar niet duidelijker op werd.
Maar om een boulevard alvast met bordjes met 30 km aan te duiden, dat ging Jans toch te ver. Want het gaat behalve om verkeerstechnische maatregel ook om kwaliteitsverbetering, waardoor een automobilist die straks over de traverse rijdt, dan het gevoel krijgt zich op een 'boulevard' te bevinden,  waardoor die ‘30 km’ wel vanzelf komt....


Terug naar boven