Leefbare binnenstad/wijkraad gaat leden peilen via digitale enquêtes

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2012 | Gewijzigd op: 20-12-2012
Op de ALV van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad/wijkraad ging het -nadat voorzitter Renée Spermon in een rap tempo voor de 60 aanwezigen in een zaal van TheateradParade de notulen van 19 september j.l. had doorgenomen en de mededelingen had gedaan en ‘wat puntjes [kontakten met de gemeente] had opgesomd, vooral over veiligheid [enquête en veiligheidsmonitor].

Enquête veiligheid in de binnenstad
Het nieuws zat in de enquête ‘Veiligheid in de binnenstad’, die de Blb/ wijkraad in kort tijdsbestek provisorisch had opgezet.
Voorzitter Spermon verontschuldigde zich dan ook over deze provisorische aanpak. Er kwam nog maar een laag respons, aldus de voorzitter. De hoofdmoot kwam uit het centrum [¾], gevolgd door geringe deelnames uit Havenkwartier, Vughterpoort en het Zand.

Deze ondervraagden noemden items van [on-] veiligheid:
-Vervuiling [hoogste score van73%]
-Vernielingen
- Jongerenoverlast
-Overlast door drank.
Dat resultaat loopt parallel met de cijfers uit de Veiligheidsmonitor.

De geënquêteerden zeiden ook nog dat ze weinig tot geen overlast ervoeren van straatmuzikanten: 27% Ja en 73 % Nee. of van zwervers: 15% Ja en 84 % Nee.

Het percentage ‘bereidheid aangifte te doen' bij vernieling, vervuiling of geweld, bedraagt 57,70 % terwijl 42,13% niet bereid is aangifte te doen.
Na deze proef wil de Blb, ook al ‘ .. had deze enquête weinig wetenschappelijke waarde, voortaan frequenter op deze digitale manier de mening van de leden gaan peilen.

Terugkerend onderwerp van 18-9- 2012 ’Knelpunten in verkeer’
De opsomming van klachten van de binnenstadsbewoners over het verkeer, zoals in de vorige Blb-vergadering werd besproken onder de noemer ’Knelpunten in het verkeer’, zijn deze week aan de gemeente voorgelegd, aldus Spermon. Zij worden in een rapport vastgelegd en tzt op de site van de Blb gepubliceerd met het commentaar erbij of er [en wat] er iets mee gedaan wordt.

Over dat aspect veiligheid [-smonitor] waren Edwin Willems [Stadstoezicht] en Marirke Postulart [afdeling gemeente statistieken en auteur Veiligheidsmonitor] gastsprekers. Inge van Luijt, de wijkagent binnenstad ondersteunde geregeld hun betoog over veiligheid [-sgevoel] met directe informatie vanuit de politie-organisatie.

BIN-project Kruiskamp/ Schutskamp
De Blb voorzitter zette na afloop van de vergadering de leden aan om zich aan te melden bij het BIN-project*, dat zijn start had in Maaspoort en Kruiskamp/Schutskamp. Daar nemen 750 resp. 600 inwoners van de 19.000 resp. 15.000 inwoners van die betreffende wijken aan deel. BIN is een digitaal –gecoördineerd- waarschuwingssysteem- onderling- tussen wijkbewoners die elkaar via mails informeren over zaken die in hun directe buurt niet kloppen [inbraak, jeugdoverlast etc.] .
Jeffre Guldenaar, bewoner van de Schutskamp, bracht op een inzichtelijke manier de doelstelling, organisatie/ werkwijze, de coöperatie met de politie en de ervaringen van dit nuttig systeem aan het publiek over.
Wijkagent Inge van Luijt zou willen dat alle buurten in de stad zich bij dit systeem zouden aansluiten.

Zie voor uitleg werkwijze en aanmelding BIN-code:  wwwbindb.nl
* BIN = Buurt informatie netwerk

Terug naar boven