Opmerkelijke uitspraken Rombouts op Ledenvergadering Blb

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2013 | Gewijzigd op: 29-12-2013
Na de Algemene Vergadering van de Blb. tevens wijkraad in Hotel Central op woensdagavond 27 maart 2013 kwam burgemeester Rombouts met enkele opmerkelijke uitspraken:

Eindhoven kreeg regie van Culturele Hoofdstad
Als burgemeester van Den Bosch heeft Rombouts moeten inzien dat de stad in 2018 niet de grote partij is die de naam  Culturele Hoofdstad draagt. ‘Dat gaat ons, na een viering in het Jeroen Boschjaar in 2016, niet lukken, stelde Rombouts als gastspreker, na de AV van de Blb.
´Eindhoven heeft de Essents,´ aldus Rombouts, die ook verwees naar Eindhoven als de stad met ICT en techniek en design, een stad met een groter potentieel aan bedrijfsleven [dus meer geld] , maar ook een stad met een vliegveld en een theater ! Ik heb, na lang overpeinzen, de vlag moeten overdragen.’
Bijkomend voordeel van onze positie met twee feestjaren achtereen is, dat wij onze bijdrage van10 miljoen aan Culturele Hoofdstad, al in 2016 grotendeels hebben opgesoupeerd en in 2018 nog slechts 2 miljoen hoeven bij te dragen.

Directeur Karin Rademaker van Hotel Central met naast haar de voorzitter van de Blb-wijkraad binnenstad Renée Spermon en de gastspreker  burgemeester Ton Rombouts.

foto  © paul kriele, 27 maart 2013.

Grootste Jeroen Boschtentoonstelling ooit
Rombouts, die uitgebreid inging op het Jeroen Boschjaar in 2016, verwacht dat dit de grootste Jeroen Boschexpositie ooit wordt. De burgemeester baseert deze uitspraak op de [mondelinge] toezeggingen van bruiklenen van een groot aantal van de 30 Jeroen Boschwerken en van alle Jeroen Boschtekeningen.
De minister van Cultuur tekent op de Biënale in Venetië in mei 2013 daarvoor de eerste contracten.

En wat belangrijk is dat het programma van dit ‘feestjaar’ zich zal voortzetten tot in jaren. Daarmee toon je aan dat je investeert in cultuur. Dat element is voor de organisatie van Culturele Hoofdstad voortaan ook een van de criteria om als kandidaat te kunnen worden toegelaten, gaf Rombouts aan.
Koningspaar opent JB-expositie
Rombouts had als wens dat het koningspaar op de openingsdag van de Jeroen Boschtentoonstelling [21 april -24 juli 2016] over de Markt loopt naar De Kleine Winst. Daar op Markt 29 staat het voormalige woonhuis van Jeroen Bosch. Daar komt dan een living statue, alias Jeroen Bosch, naar buiten en begeleidt Willem Alexander en Koningin Maxima naar de plek van de openingshandeling, bijv. bij het JB beeld. Of ze wandelen mogelijk naar het Noordbrabants Museum. Rombouts gaat zich inspannen om die expositie voor de Bosschenaren laagdrempelig te houden door bijv. de entree op 1 euro te”houden.

Continuïteit van het bestuur in gevaar
In de terugblik op het onstuimige jaar 2012, zei Rombouts niet graag over het -binnen 10 maanden - opeenvolgend opstappen van vier wethouders te willen terug komen Daar is genoeg over gezegd. Maar u hoeft gezien de huidige gang van zaken zich niet teveel zorgen te maken.

Geen extra Camera’s
Rombouts wenst eigenlijk geen extra camera’s in de binnenstad.
‘Het aspect veiligheid is, afgezien van enkele incidenten, momenteel aardig beheersbaar. Het plaatsen van camera’s kost enorm veel geld.’ Ook de suggestie van voorzitter Spermon om camera’s aan de veiligheidsverlichting te koppelen, ziet Rombouts niet zitten.
In het algemeen w’ Over irritaties moeten we eerste met elkaar in gesprek gaan,’ stelde Rombouts, toen ook de herrie en overlast van cafes ter sprake kwam.

Rombouts gaf in dit verband aan dat de plaatsing van calamiteitenverlichting, wat al had moeten gebeuren.. , uiteindelijk medio dit jaar zal zijn voltooid.

Het Brabants Dagblad organiseert op 8 april overigens in de Verkadefabriek een debat over cameraplaatsing.

Unieke pilot met Putstraatondernemers en de buren
In Den Bosch is er geen behoefte aan nog meer regels en geluidsmetingen is de reactie van de burgemeester op de wens van de Blb om de overlast van de horeca aan te pakken.
Hierop inhakend kwam Rombouts met het nieuws van de ontmoeting op 22 mei 2013 tussen de horeca van de Korte Putstraat met de omwonenden. Opzet is om met elkaar in gesprek te gaan over overlast en dergelijke. Rombouts ziet deze bijeenkomst als een pilot project voor dit gebiedje.
‘Het kan een voorbeeld zijn voor de gehele binnenstad hoe we met elkaar om zouden kunnen gaan in bijvoorbeeld het tegengaan van irritaties over overlast . Hieruit zou een convenant kunnen voortkomen waarin afspraken vastliggen die we met elkaar over bijv. een veilige en schone stad kunnen maken.
Bij dit soort ideeën zou de Blb ook een rol kunnen spelen om de leden te motiveren aan deze initiatieven deel te nemen.‘ Dat was het antwoord van Rombouts op de vraag van Spermon : Hoe motiveer je de mensen om hieraan deel te nemen.?

Dreigend vrachtverkeer per trein via Den Bosch
Inzake de te verwachte herrie en milieudreiging van het vrachtvervoer per trein dat onder meer de Mayweg bewoners te wachten staat, stelde Rombouts dat ´wij´ er als stadsoverheid niets tegen kunnen doen. Het is een beslissing van ‘Den Haag’. We kunnen wel als de gezamenlijke Brabantse steden naar de meest geschikte oplossingen zoeken.


Na afloop werden er nog vragen gesteld waarvan de antwoorden hiervoor zijn doorgenomen.  De aanwezige gasten, circa 50  leden en nog eens 30  bezoekers voor het aandeel van de burgemeester, werden uitgenodigd voor een borrel in de bar van Central.

Terug naar boven