Blb maakt zich zorgen over toekomstig binnenstads busvervoer

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-09-2013 | Gewijzigd op: 23-09-2013
In de ALV van de Blb/wijkraad [woensdagavond 17 september 2013 in de Azijnfabriek]  sprak voorzitter Renée Spermon haar bezorgdheid uit over het feit dat bij de nieuwe concessie voor busvervoer die in 2015 ingaat, bezoekers aan de binnenstad niet meer tot in het centrum ‘afgeleverd’ worden.
De provincie, die de concessies verleent, geeft de vervoersmaatschappijen de vrijheid het busvervoer op hun eigen wijze in te vullen. Die maatschappijen zullen geen onrendabele lijnen gaan aanbesteden, zoals de ‘electrobus’ –overigens op proef - tot nu toe was. Dat maakte dat de gemeente dat vervoersdeel voor haar rekening moet gaan nemen.

drukke transferia
Zo gaat het wellicht ook aflopen met de transferia waarvoor de provincie geen 9 ton subsidie meer verstrekt. Dat betekent onder meer dat de gemeente de tarieven per auto met 1 euro gaat verhogen.
Opzet waterkrachtcentrale
Raoul Beckers, namens de gemeente accountmanager voor vestingwerken en projectleider voor de parkeergarage Vonk en Vlam, hield een lezing als bestuurder van d estichting Zuidwint, t mbt collectieve warmtebronnen, zoals zonnepanelen. ZuidWint ondersteunt deze -tegenwoordig ook- wijkgerichte initiaiteven. Maar centraal stond dit keer het initiatief van ZuidWint om een waterkrachtcentrale te gaan oprichten. zie hiervoor artikel Opzet Waterkrachtcentrale bij Vughterstuw dd.18 septmeber 2013

Lezing Koen van Waes Verkeersplanoloog bij de gemeente Koen van Waes, die de angst van de Blb-voorzitter bevestigde, kwam met een positief vooruitzicht:
Doordat die ‘electrobusjes’ niet meer in de concessie zit, wordt het gezien als een ‘besloten vervoer’. Dan kan de gemeente dat vervoer op haar manier invullen, bijvoorbeeld door goedkopere elektro-stadsbussen, tussen de transferia en het centrum en tussen de nieuwe haltes [op Zuidwal en Zuid-Willemsvaart] van de lijnbussen en het centrum, in te zetten.
Van Waes meldde dat de transferia het bijzonder goed doen. Hij berichtte dat het transferia aan de Vlijmenseweg wordt uitgebreid en verhuist naast de parkeergarage van  personeelsleden, gelegen westelijk van het ziekenhuis.
Voorzitter Spermon meldde nog  dat het aspect differentiatie zijn intrede gaat doen bij de transferia met als doel zowel 's morgens vroeg de toeloop van abonnementhouders, die er een hele dag parkeren, te stroomlijnen, als de toeloop van ziekenhuismedewerkers af te remmen, want die staan op het transferium Vlijmenseweg goedkoper dan in de eigen parkeergarage.

vervolg : Vergunningenparkeerplaatsen
Een ander aspect, waar ook Blb-leden zich zorgen over maken is de lange wachtlijst van 750 binnenstadsbewoners [sommigen al 5 jaar] voor een vergunning parkeerplaats.
Spermon geeft aan dat de gemeente nog vóór het einde van dit jaar maatregelen voorlegt die een oplossing kunnen bieden om een einde aan die wachtlijst te maken
In ieder geval komt de parkeergarage St. Josephstraat voor de wachtende binnenstadsbewoners eind 2014 vrij [bij gereedkomen parkeergarage Hekellaan]. Dat is een uitgemaakte zaak, aldus Spermon.
De gemeente heeft maatregelen beloofd om een eind te nmaken aan de oneigenlijke plaatsing van ex-binnenstadsbewonersop die wachtlijst...

Gevolgen van Zondagse winkelopenstelling
Aan de zondagse openstelling van winkels zitten nog veel haken en ogen, zo bleek in de vergadering. Onder meer het aspect 'orde en veiligheid', ten gevolge van meer drukte op koopzondagen. 'Dat noopt tot meer toezicht,' is de mening van enkele aanwezigen..
Ook dienen dan evenementen, die elkaar kunnen verstoren [Mariaomgang, muziekfestivals e.d.], beter op elkaar afgestemd te worden. Er zal ook een toenemende drukte van auto’s ten gevolge van de invoering van het ultra-kort parkeren ontstaan. En ‘meer auto’s’ is nu net wat we niet willen,‘ aldus een van de leden in een volle zaal van de Azijnfabriek.

Koersnota Verkeer
Verkeersplanoloog Koen van Waes hield een vlot en duidelijk verhaal over de Koersnota verkeer [die loopt van 2005-2015]. Daarin gaf Van Waes aan wat voor maatregelen en werkzaamheden de gemeente verricht om tot  een beter, soms vlotter maar zeker veiliger verkeersnet te komen.  Ook het netwerk van de afdeling planologie kwam in beeld door de gesprekken die gevoerd worden met betrokkenen [fietsersbond] en belanghebbenden [gehandicaptenplatform], maar ook met NS en ProRail [PontePallazo, Diezebrug etc.] en met Rijkswaterstaat [ivm de kanaalomleiding].
Voorrangsroutes
Aan de hand van een stadsplattegrond met allereli gekleurde routes, gaf Van Waes de diverse routes aan die reeds aangelegd zijn [fietsroutes ihkv 'Lekker fietsen'] en nog aangelegd zullen worden. Ook de 'groene assen', de hoofdverbindingsrotues, waar auto's weer voorrang hebben en waar aangewerkt wordt [o.a. de Parallelweg] en een snelle HOV-route, ofwel de Hoofd Openbaar Vervoersroute naar Rosmalen, komen erop in beeld.
Verkeersboulevard
De planoloog belichtte ook de ombouw van de traverse, die nu nog als een ring om de binnenstad wordt gezien, maar feitelijk een driehoek is met op elke hoek een verkeersknooppunt: Orthenseweg/ Citadellaan, Willemsplein/Wilhelminaplein en Sluis O.
Vanuit de zaal kwam de angst dat die verkeersweg weer door automobilisten en motorrijders als een snelweg wordt gezien, zoals nu in diverse straten ook al vaak te hard gereden wordt. Maar ook dat het toezicht [handhaving] ontbreekt. Van Waes maakte duidelijk dat door de inrichting als groene-smallere boulevard, men de indruk krijgt dat het niet om een verkeersweg gaat... Hierdoor rijden motor, auto en ook de bus eenzelfde snelheid en behoeft er geen aparte busbaan noch een fietsstrook aangelegd te worden, stelde Koen van Waes.. .

Op de site van de Blb zal de hele lezing van de verkeersplanoloog te zien zijn.

Terug naar boven