Aanbieding boekje over minder energieverbruik bij woningrenovaties

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2015 | Gewijzigd op: 05-03-2015
Op donderdag 5 maart 2015 nam wethouder Jan Hoskam [o.a. Duurzaamheid] een boekje in ontvangst van de Vereniging Stroomversnelling, dat gemeenten handvaten biedt bij woningrenovatie. Doel is om tot minder energieverbruik te komen.
Leen van Dijke van Stroomversnelling reikte in het stadhuis het boekje aan.
Wethouder Hoskam benadrukt het belang van energiebesparing, niet alleen voor duurzaamheid, maar ook voor de economie. 'Het betekent een enorme impuls voor de bouw, waar wij allemaal van kunnen profiteren”.
Eerder al nam minister Blok [BZ] het eerste exemplaar in ontvangst. Blok: “Dit kabinet steunt de ambities van  'Stroomversnelling' door bijv. belemmerende regels te schrappen en het Besluit omgevingsrecht aan te passen.”
Links wethouder Jan Hoskam die het boekje over minder energieverbruik
bij woninggrenovaties in ontvangst
nam van Leen van Dijke van 'Stroomversnelling'

Stroomversnelling
*Doel van deze vereniging is het ontwikkelen van een aanpak die het goedkoper maakt om huizen grondig te renoveren en daarmee het energieverbruik terug te dringen naar nul.
Bij de vereniging Stroomversnelling zijn inmiddels bouwbedrijven, woningcorporaties aangesloten. Gemeenten, provincies en andere maatschappelijke partners ondersteunen de doelstelling van Stroomversnelling. 
Stroomversnelling wil in 2050 4,5 miljoen naoorlogse huizen energieneutraal hebben gemaakt. 
>>Het boekje is te downloaden via  Stroomversnelling