Koop een Levensboom voor het Levensbomenbos

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2017 | Gewijzigd op: 08-09-2017

Vanaf 3 september 2017 kunnen Bossche inwoners  een eigen levensboom kopen en in het Levensbomenbos  op 178 en 25 november daaropvolgend aanplanten aan het Binckhorstpad in Rosmalen.

Het initiatief komt van de stichting Levensbomenbosch, die na verzoek van GroenLinks [2014] in november 2014 werd opgericht. Doel van de stichting is elke burger in de gelegenheid stellen een levensboom te planten. Een levensboom symboliseert de cirkel van het leven, van geboorte tot het einde.  Zie www.levensbomenbosch.nl 


Bericht van 22 december 2016: Levensbomenbosch in Rosmalen
Dankzij de stichting Levensbomenbosch komt er een bos aan de Oude Baan in Rosmalen nabij het crematorium en de begraafplaats en dichtbij de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen. Dat staat in een brief van B&W aan de gemeenteraad [dd. 21 december 2016]. En dus niet in het toekomstige kanaalpark, dat nog gerealiseerd  moet worden.

 

Logo van Levensbomenbosch


Een Levensbomenbosch
in aanleg zoals het aan de
Oude Baan in Rosmalen kan worden.

foto's © BosscheGroenen & Boom en Bosch.

Het bos is gepland op een stuk agrarisch land van 1 hectare dat nog moet worden aangepast aan de nieuwe bestemming. De stichting, die het beheer en de exploitatie krijgt toegewezen, krijgt  het land 'om niet' van de gemeente voor een periode van tien jaar. Daarna gaat het terug aan de gemeente.
De totale kosten van realisatie bedragen € 30.000.

De stichting Levensbomenbosch is al in gesprek met de aangrenzende wijkraden om draagvlak te vinden, maar over het algemeen is er wel sympathie voor dit initiatief.