Normen voor komst windmolens Rietvelden aangepast

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2017 Gemeen stelt de normen bij voor de komst van windmwlens op de Rievelden
Daar zijn icm met het bedrifjspark Treurenbrug vier windmolens gepland. Maar de gemeente gaat wel in op de bezwaren [geluid, gezondheidsrisico's en belemmering uitzicht /zonlicht], die door omwonenden [Graaf van Solmsweg] zijn geuit.
De gemeente heeft enkele normen m.n. die van geluid en veiligheid aangescherpt. Ook wordt gelet op de leefwereld van vleermuizen en bepaalde vogels. 
De omwonenden kunnen van een  molen een aandeel kopen en daarop van de opgewekte energie profiteren. Dat wordt geregeld door 'Bossche Windmolen West', waarbij 2.800 huishoudens zich kunnen aansluiten.

De windmolens zijn voorizen op initiatief van Raedthuys Pure Energie,  ism Heineken, containerterminal BCTN, en Aannemers-en sloopbedrijf  Barten. Raedthuys verwacht eind 2018 de eerste stroom te kunnen leveren

Bericht van 22 december 2016  Groene Hart reageert op komst windmolens Rietvelden.

 
 

Zienswijze* van 'Het Groene Hart' [HGH] op plan plaatsing windmolens op de Rietvelden.

HGH is het daarmee niet eens, ondermeer omdat: 
- plaatsing op de Rietvelden betekent een versnippering. HGH geeft de voorkeur aan plaatsing op de Zandzuigerkade van de Ertveldplas of nabij de eerder geplaatste windmolen op bedrijventerrein Treurenburg.
-De inpasbaarheid in een stedelijk gebied is moeilijker wanneer men uit gaat van een ashoogte van 125 meter. Daarom pleit HGH voor een ashoogte van 98 meter en het doen vervallen van windmolen nummer 4 en plaatsing van twee extra windmolens in de lijn van die op Treurenburg , of een extra molen erbij op de Zandzuigerkade.
-De laatste voorgestelde opstelling betekent een compensatie voor het geval er voor de ashoogte 98 meter word gekozen,  wat inhoudt: een lagere opbrengst.

*Inspraakrecatie dd. 25122016.