Drie windmolens op Rietvelden/De Vutter/ geen op Treurenburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2018 | Gewijzigd op: 06-03-2018

Bij vonnis heeft de rechter maandag 5 maart 2018 de windmolen in jhet natuurgebied 'de Kerkhoek' nabij de Dieze en in de buurt van de Waterzuivering, geschaprt. Die komt niet in een cluster,  zoals dat de provincie vereist.
Wel mogen op bedrijfsterein de Rietvelden/ de Vutter drie turbines worden geplaatst. Het waren met name bewoners van Engelen die bezwaar maakten tegen windmolens op De Rietvelden/Vutter.

Bericht van 9 mei 2017: Geenreferendum over komst windmolens Rietvelden
Ondanks een grote deputatie uit Engelen en Graaf van Solmsweg stemde een meerderheid in de raadsvergaderring van dinsdag 9 mei 2017 tegen een te houden referendum daarover. Borden met  onder meer 'slapeloze nachten', mochten de raadsleden niet imponeren.

Maar met handtekeningen wisten de initiatiefnemers voor een te houden referendum wel  tweeëenhalfmaal zoveel hantekeningen [993]  dan vereist te verzamelen.
Bovendien was een volksraadpleging overbodig, aangezien de raad in 2014  unaniem tot het besluit voor plaatsing was gekomen.
Zie ook artikel  dd. 30 maart 2017Gemeente stelt normen voor windmolens op Rietvelden /De Vutter  bij.