Led- Lichtmasten met reclame niet in strijd met de regels

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-09-2017 | Gewijzigd op: 14-09-2017
De gemeente antwoordt [brief 13 september 2017] aan De Bossche Groenen] dat LED-reclame langs Bossche rondwegen haar geen zorgen baart. Judith Hendrickx van De Bossche Groenen vroeg [brief dd. 5 juli 2017] in het algemeen of die LED-reclame langs de rondwegen de gemeente zorgen baart. Dat is dus niet zo. Aanleiding van de vragen van De Bossche Groenen was onder meer de reclame lichtmast van Hotel Valk in Vught

Maar de gemeente gaat wel voorbereidingen treffen voor reclame in het openbaar gebied.  Daarin is vanzelfsprekend de digitale reclame opgenomen, aldus het antwoord. Nieuwe aanvragen dienen conform de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht te voldoen,' zegt de gemeente. 
In het tweede kwartaal van 2018 krijgt de gemeenteraad hierover een voorstel aangeboden.

Bericht van 14 juli 2017: Effecten van  reclame-lichtmast bij hotel Vught in strijd met de regels.
Hotel Valk aan de Bossche Weg in Vught, die in 2012 van de gemeente Vught vergunning ontving voor het plaatsen van een lichtgevende [Led-]reclamemast, overtreedt de aanvankelijk in de vergunning gestelde regels.

De omstreden LED-reclamemast
van Hotel Valk op de Bossche Weg in Vught.
Aanvankelijk zaten er nog geen verlichte panelen op
.

foto © paul kriele,23 november 2013.
.......................................................................................

De mast geeft bewegende, in plaats van stilstaande, beelden en de sterkte is sedert twee weken geleden plots aanzienlijk toegenomen, zodanig dat het gebied in de directe omgeving wordt verlicht. Bovendien vindt een sterkere uitstraling naar het natuurgebied Bossche Broek plaats.
Valk dient zich aan de door Vught opgestelde Omgevingsvergunning en aan de voorschriften uit de Natuurbeschermingswet te houden.

Zelfs bewoners van de Zuidwal hebben bij de gemeente Vught een klacht ingediend. Helmus Boons  [o.a. van Boom en Bos, Het Groene Hart en De Bossche Groenen], heeft namens alle bezwaarmakers op persoonlijke titel een klachtenbrief opgesteld. Boons verwijt  Vught dat zij niet handhavend optreedt, terwijl zij er wel geregeld over is aangeschreven...
Daarom heeft Boons namens het Groene Hart aan Vught een handhavingsverzoek ingediend.

Ten overvloede heeft Boons ook de Bossche wethouders Paul Kagie en Jos van Son aangeschreven omdat het volgens hem gaat om grensoverschrijdende lichthinder.