Actueel: Hoogtepunt van 'Hoog water 2018' gekeerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2018 | Gewijzigd op: 09-01-2018
Actueel: Hoogtepunt van hoog water gekeerd:
Het water bij Den Bosch is over zijn aller hoogste punt heen. Voor de stad beketent het dat de schotten van het Sint Jansbolwerk weer weggehaald kunnen worden.  Er is ook in het geheel geen wateroverstroming in Bossche kelders gemeld. 

Hoog water in de Dommel is voorbij. De schotten 
bij het Sint Jansbolwerk kunnen weer naar de opslag..


foto's © paul kriele.
   


Zo heeft het Drongelensklanaal  als extra water afvoer goed werk verricht. Via het Drongelens kanaal gaat het water weg richting Bovenlandse Sluis en de Bergsche Maas. 
Dat het tij is gekeerd betekent voor het waterschap Aa en Maas dat de genomen hoogwatermaatregelen kunnen worden afgebouwd. 

Ook bij Crèvecoeur  behoeft de sluis niet meer gesloten te worden. Die sluit dient om bij hoog water in de rivieren het Maaswater tegen te houden. Dat is dus te hoog waardoor er geen afvoer van het 'Bossche water' vanuit Dieze, Binnendieze,  Dommel en Aa meer mogelijk is. Maar de sluis behoeft dus niet dicht.
Bij Crèvecoeur is intussen het peil gedaald van + 2,94 NAP naar + 2,71 NAP. 


Bericht van 7 januari 2018: Rijkswaterstaat meldt toestanden en waterstanden bij  'Hoog water 2018' in Brabant.
Nederland kampt met hoog water, maar het is nog niet zo erg als 23 jaar geleden, half februari 1995.  Het water in de Maas staat al hoog en bereikt maandag en dinsdag een nieuw hoogtepunt. Maandag 8 januari 2018 verwacht Rijkswaterstaat dat het peil uitkomt op 14,55 meter en dinsdag 9 janauri 2018 zelfs op 14,80 meter. Twaalf meter is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het waterpeil in de Rijn staat op vergelijkbare hoogte. Het komt volgens Rijkswaterstaat  niet zo vaak voor dat er op zoveel plekken in ons land hoge waterstanden zijn.

Voor de Bossche situatie :Zie hieronder

Hoog Water op 15 februari 1995.

-Rechts:  Binnendiezeschipper Leo Valentijn
maakte 23 jaar geleden een inspectietocht
over het water in Het Bossche Broek.
-Onder: De weg rond de Zuiderplas stond ook onder water, evenalsl heel de rondweg [rechts onder]
.

foto's © henk van esch, 15 febrruari 1995.

A2 onbegaanbaar
Diut komt doordat het in de stroomgebieden van  al de drie rivieren heeft geregend en ook de komende dagen regen wordt verwacht. Dit kanleiden tot uiterwaarden en kades die modner water staan  en dijkdoorgangen  die dicht moeten, vertelt een woordvoerder van RWS. Zaterdag besloot Waterschap Rivierenland in de vestingstad Woudrichem  al een tijdelijke  hoogwaterkering op te bouwen in de stadswaterpoort. Deze kistdsam moet voorkomen dat dit  deel van Brabant de komende tijd onder water komt te staan.

Bossche situatie/ kelders onder gelopen
De afgelopen weken heeft het flink geregend waardoor het waterpeil in de Stadsdommel   de Dieze en de Binnendieze  en Aa is gestegen. Door het stijgen van het waterpeil  in deze rivieren stijgt ook het grondwaterpeil. Kelders in de binnenstad  die niet goed waterdicht zijn  kunnen last krijgen van het grondwater. MOmenteel sTaat het waterpeil in de binnenstad op 3 m+NAP.
Normaal gesproken is de waterstand 2,20 m +NAP. Dit weekeind kan dit stijgen naar 3,60 +NAP.
Maar we zijn erg verwijderd van het peil van 1995 toen Nederland  totaal overdonderd werd  door het water en ondermeer de A2 bij het Provinciehuis onderliep. Onze fotograaf Henk van Esch dook in zijn archief voor een kleine terugblik van het hoogwater in 1995.
Henk van Esch maakte met 15 februari 1995 Leo Valentijn een boottocht rond de zuidelijke rand van de stad.

Zicht vanaf de koepel
van de St. Cathrien.


Het Bossche Broek onder gelopen bij een dijkdoorbaak thv restaurant Noble [voorheen Chalet Royal] op het Vughterbastion.


foto © henk van esch,
15 februari 1995.
................................................


De Roode Leeuw , nu Gosschemijne. 
Rechts De Grote Hekel. 
foto's © henk van esch 15 februari 1995.
   
   
Terug naar boven