Bord: Stad met 'Ongezonde lucht' geplaatst

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2018 | Gewijzigd op: 15-02-2018
Donderdagmorgen 15 februari 2018 hebben leden van de Luchtwachters* op de hoek Zuid-Willemsvaart-Kardinaal van Rossumplein een 'verkeersbord' geplaatst met daarop de waarschuwing 'Ongezonde lucht'. Daarmee willen zij de politiek overtuigen dat er iets gedaan moet worden aan de ongezonde lucht door minder auto's in de stad, een lage maximum snelheid, meer electrisch openbaar vervoer en electrische auto's en meer ruimte voor fietsers en de aanleg van wandelpaden.

Waarschuwingsbord langs de Zuid-Willemsvaart
tegen ongezonde lucht. Het bord is geplaatst door
de 'Luchtwachters', een vrijwilligersgroep
die namens Milieu Defensie opereert.
foto's © milieudefensie afdeling Bossche Luchtwachters

Volgens een woordvoerder van de Luchtwachters is Den Bosch een van de zeven knelpunten van ongezonde lucht.  Ooksteden als Eindhoven, Arnhem, Amsterdam,Rotterdam en Den Haag, waar vanmorgen 15 febrauri 2018 ook actie werd gevoerd, zijn steden met sterk vervuilde lucht.