Gemeente deelt nestkasten voor vogels & vleermuizen uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-11-2018 | Gewijzigd op: 03-11-2018
 Vrijdag 2 november 2018 is gestart met het verstrekken van nestkasten voor vogels en vleermuizen.  Met wethouder Mike van der Geld  werd de eerste  mussenkast in Gewande uitgereikt aan Bas en Marielle den Herder- Markvoort.
Het project dat in samenwerking met Orbis en enkele Brabantse gemeente gebeurt, vindt plaats in het kader van ErvenPlus van het 'Brabants Landschap'. Daarmee stimuleert zij de instandhouding van 'erfvogels'.
In Den Bosch werden nestkasten voor muizenruiters, steenuilvriendelijke drinkbakken en modderplaatsen voor zwaluwen gemaakt.

Het verstrekken van nestkasten is bedoeld om de vogelstand en/ of vleermuizenstand te bevorderen. 
......................................................................................

Erven van boerderijen staan bekend om hun variatie aan vogels. Ook in de omgeving van boerderijen, te weten  in  houtwallen, hagen en bomen, bevinden zich broedplaatsen. Maar doordat de erven grootschaliger worden neemt de broedmogelijkheden en voedselvoorraad af. Met het uitleveren van planten en die nestkasten worden de erven weer biodiverser en aantrekkelijker voor vogels e.d. . Naast het verstrekken daarvan wordt aan de deelnemers ook uitleg gegeven over die biodiversiteit.