In Noord aanleg natuur vriendelijke oevers

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-10-2019 De gemeente is gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de wijk Noord. Langs het water worden op een aantal plekken de houten palen verwijderd. Bij deHarendonkweg, Sint Teunislaan en Rompert Park komen er mooie rietkragen en oeverplanten voor terug. Dit vormt een belangrijk leef-, broed, en rustgebied voor verschillende diersoorte zoals insecten [libellen, vlinders en kevers] tot vissen, kikkers, kleine zoogdieren en watervogels.
In Noord, bij de Harendonkweg,
Sint Teunislaan en Rompert
Park aanleg
van natuurvriendelijke oevers.

 

De natuurvriendelijke oevers worden tussen half september 2019 en tot aanvang van de lente in 2020, aangelegd in opdracht van de gemeente
's-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas. Op deze manier wordt het gebied aantrekkelijk(er) gemaakt  voor planten, dieren, en voor de bewoners.