Bezwaren tegen komst windmolens over het hoofd gezien

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2020 | Gewijzigd op: 25-05-2020
De  gemeente heeft de inspraak van betrokkenen bij de plaatsing van windmolens genegeerd.  Zij zag over het hoofd  dat 38  van de 475 bezwaarmakers nimmer een antwoord van de gemeente hebben ontvangen. Dat meldt het Brabants Dagblad dd. 22052020.
Op 9 juni a.s. zou in de gemeenteraad een besluit vallen. Maar de vorige week ontdekte de gemeente dat zijn die bezwaarbrieven vergeten was. Daarom werd het agendapunt over windmolens naar eind juni verschoven. Wat de oorzxaak van deze misser is geweest wordt nog onderzocht. 
Intussen hebben de over de komst gealarmeerde inwoners van Hoezradriel onder de bezwaarmakers geschoven. Maar de termijn van bezwaarmaking zal al wel zijn overschreden.Hoenzadriel kijkt precies uit op de Rosmalense polders Met name de bewoners van De Groote Wielen zien de komst van 60 windmolebs met argusogen aan.

Bericht van 31 oktober 2019 Ruimte voor duurzame energie
'Den Bosch' wil in  2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Die stappen gaat zij zetten samen met inwoners, bedrijven en initiatiefnemers.
Dit jaar waren er bijeenkomsten om te verkennen waar ruimte is voor windturbines en zonnevelden. Het resultaat staat in de 'Ontwerpvisie Energielandschap'. De gemeenteraad zal uiteindelijk over beslissen waar windturbines en zonnevelden mogelijk zijn, welke de spelregels voor  realisatie zijn. De volgende stap is  inspraak. Vanaf 4 november tot 4 december 2019  volgt een termijn om op de ontwerpvisie te reageren.
en op  dinsdag 19 november is er een inspraakavond op het Bestuurscentrum.  Meer info  op www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.
 
De Rietvelden en Treurenburg
zijn al locaties waar windmolens komen.


.................................................................

Duidelijke keuzes voor plaatsing windturbines
In de ontwerpvisie Energielandschap staat bijv. al waar windturbines in combinatiemet zonnevelden kunnen komen: de Rosmalense en Nulandse Polder. Het gaat om kleinere groepen windturbines op óf dichtbij bedrijventerreinen en snelwegen. Zonnevelden moeten passen in het landschap of op bestaande plassen. Nog een optioe is langs de snelwegen. 
Zonnepanelen op daken woonhuizen
Zonnepanelen mogen ook op daken van woonhuizen, maar niet waar huizen staan met een cultuurhistorische, ecologische of recreatieve waarde,
zoals de Maasuiterwaarden, Moerputten, Het Bossche Broek, Kanaalpark en Diezemonding.

De ontwerpvisie is te lezen op www.s-hertogenbosch.nl/duurzaam. 

Terug naar boven