Aanleg twee Tiny Forests in Rosmalen en Graafsewijk Noord

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2019 In het voorjaar van 2019 hebben wij het eerste Tiny Forest aangelegd in de wijk Haren, Donk en Reit. Een Tiny Forest is een natuurbosje van 200 – 400 m² groot en is gelegen in het stedelijk gebied. Het draagt bij aan meer biodiversiteit en ook aan een klimaatbestendige stad. Een Tiny Forest houdt veel water vast en tijdens warme dagen zorgt het voor verkoeling van de directe omgeving. Daarnaast heeft het bosje een educatieve waarde.

Basisschool leerlingen krijgen natuurlessen in het Tiny Forest, door speciaal opgeleide docenten. Samen met initiatiefnemers, scholen en buurtbewoners zijn afspraken gemaakt over het beheer, het gebruik en toezicht op het Tiny Forest. Het animo vanuit de wijken voor een Tiny Forest is groot. Deze maand (op 19 en 28 november) planten wij opnieuw twee Tiny Forests aan. In respectievelijk het Johan van Vladerackenpark in Rosmalen en langs de Aartshertogenlaan in de Graafsewijk Noord. Beide worden 400 m² groot. Ook hier zijn buurtbewoners en basisscholen nauw betrokken bij de aanleg van het Tiny Forest.
In 2020 wordt de laatste van de vier Tiny Forest aangelegd. De locatie is nog niet bekend.