Gemeente introduceert de snuffelfiets voor beter milieu

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2020 | Gewijzigd op: 14-01-2020
De gemeente gaat deze week de snuffelfiets introduceren. Dat is een fiets die meetapparatuur aan boord heeft. Met de apparatuur wordt de luchtkwaliteit in nde stad gemeten. Op bais van de opgeslagen data kan de gemeente maatregelen treffen. Naast de gemeente en de GGD  kunnen ook belangstellenden een dergelijke fiets bekomen.
Tevens worden mobiele werktuigenen zoals bouwmachines en aggregaten, die voor vuile lucht zorgen, onder de loep genomen hoe zij kunnen bijdragen aan de vermindering van luchtverontreiniging.
 
Links: Wethouder Mike van der Geld ondertekent  het Schone Lucht Akkoord [SLA].

Hieronder: Een voorbeeld
van een fiets met snuffelapparatuur.
 


Na de fiets komen in de aanpak 'duurzaam vervoer stimuleren' ook het elektrisch rijden en de deelmobiliteit aan de beurt. 
Het zijn allen maatregelen die maandag 13 januari 2020 zijn afgesproken en vastgelegd in het Schone Lucht Akkoord [SLA] dat wethouder Mike van der Geld samen met de initiatiefnemer, minister Van Veldhoven, heeft ondertekend.  Behalve Den Bosch deden dat nog eens 35 gemeenten.