Rosmalense nertsenfarm Rios Mink gesloten

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2020 | Gewijzigd op: 15-12-2020
De Rosmalene nertsenfokkerij van Rios Mink is -na ruiming- op slot gegaan.
Netsenfokkerij Rios Mink dicht na   ruiming. foto's © henk van esch, 14 december 2020.

Bericht van 11 juni  2020:  Geen COIVD op Rosmalense nertsenfokkerij Rios Mink
Na de preventieve screening op de aanwezigheid van het coronavirus bij de nertsenfokkerij  Rios Mink in Rosmalen is duidelijk geworden dat er geen COVID-19 is vastgesteld. Het bedrijf wordt op ddit moment niet geruimd. Wel blijven de veterinaire maatregelen gelden, zoals een vervoersverbod van nertsen en mest. Ook moeten alle bedrijven hun natuurlijk gestorven dieren wekelijks inzenden zodat eventuele nieuwe besmettingen snel ontdekt kunnen worden ('early warning onderzoek').
De minister geeft aan juridisch gezien geen grond te hebben voor het verplicht ruimen van dieren op bedrijven die negatief testen op het virus. Het ministerie beziet wel de mogelijkheden voor een vrijwillige stoppersregeling.

Bericht van 29 mei 2020 Minister legt nertsenfokkerij in Rosmalene extra voorwaarden op 
Nertsenfarm Rosmalen.

foto © henk van esch,
23 mei 2020.
Uit het antwoord van B&W [dd.29 mei 2020] op vragen van de Bossche Groenen [dd.27052020] blijkt dat het Ministerie van Landbouw de regie heeft over het toezicht en op te leggen maatregelen bij resp. tegen de nertsenfarm in Rosmalen. Het risico van besmettingen wordt onderzocht. Nu al Zijn veterinaire maatregelen afgekondigd, zoals een vervoersverbod, bezoekers verbod voor de stal en een verbod om andere dieren op het erf toe te laten of te doen verlaten.
Intussen is het wachten op de uitslag van monsternames die uiterlijk 5 juni 2020 wordt verwacht. 
Indien er sprake is van een besmetting wordt de gemeente direct door het Ministerie geïnformeerd en neemt dat Ministerie passende maatregelen.
Over evenueel andere te nemen maatregelen, zoals het afzetten van het gebied blijft de gemeente  in kontakt met het RIVM. Uit genomen monsters rond de fokkerij genomen is  gebleken dat er geen virus rond waart.

Terug naar boven