Nieuwe aanpak afvalscheiding

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2020 De Afvalstoffendienst wil inwoners ‘prikkelen’ om het afval beter te scheiden. Zodat er minder afval in de grijze container en in de ondergrondse container terecht komt. In de Afvalvisie staan daarvoor de volgende ‘prikkels’ beschreven.
 
- Meer voorlichting over afvalscheiding en over welke materialen in welke containers mogen
- Mogelijkheden bekijken van een uitbreiding van brengvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ondergrondse containers voor PBD
- In wijken waar dat kan, gaan we PBD huis-aan-huis ophalen in minicontainers; Deze ‘prikkels’ moeten leiden tot minder restafval.

Vervolgens is het dan logisch om de grijze container minder vaak te legen. We verlagen dan bijvoorbeeld de frequentie van het ophalen van het afval naar eens per drie weken.
 Nieuwe afvalvisie
Het is belangrijk om als gemeente minder restafval te produceren. In restafval zitten namelijk veel bruikbare grondstoffen. En deze zijn prima opnieuw te gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gft-afval, PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons), kleding, glas en papier. Het verbranden van afval is daarnaast een relatief kostbare manier om het afval te verwerken. Het Rijk heeft ook doelstellingen op het gebied van afval. Vanaf 2025 mogen Nederlanders nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar weggooien. In ’s-Hertogenbosch bedraagt deze hoeveelheid op dit moment nog 200 kilo.