Bossche Energie Coalitie haalt 25% minder uitstoot CO2

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2020 | Gewijzigd op: 09-10-2020
De uitzending van de BEC over haar ambitie tot reductie van CO2 binnen vijf jaar
te halen. vlnr.  Yoeri Schenau, wethouder Mike van der Geld, Heleen Herbert van Heijmans tevens voorzitter van de BEC en Rob Bogaarts van Brabant Wonen..
De ambitie, die de Bossche Energie Coalitie [ BEC]  in 2015 zich stelde om binnen vijf jaar 25 procent minder CO2 uitstoot te bewerkstelligen, is bijna gehaald. Die ambitie lag onder meer in het aanleggen van zonnepanelen, het terugdringen van de mobilteit en het duurzaam aanpassen van gebouwen. Vorig jaar was dat percentage al 16 % en in dit jaar [2020] streeft de BEC met windmolens en nieuwe zonne-energieprojecten  25% minder uitstoot te halen.
De leden van de BEC hebben daarin zelf ook meegewerkt door bijv. te verduurzamen in mobiitiet en  meer Led-verlichting te gebruiken. Sommigen stappen zelfs over naar groene stroom.
Niet alleen practische gezien zijn resultaten geboekt, ook waren die vijf jaar wat betreft de energietransitie leerzaam en nodigde het traject ook uit tot samenwerking,  bijv. tussen het Waterschap Aa en Maas,  Heineken en de Afvalstoffendienst. Dat gebeurde bijv.  bij de uitwisseling van biogas en duurzame  warmte.
Zo is ook bij de Koffiebranderij aan de Rietveldenweg  de combinatie van duurzaam maken van een gebouw [energie neutraal maken] beter haalbaar door dat te combineren  met andere verbeteringen, zoals in comfort, werkklimaat en de flexibilieit van het pand. 
 Op naar 2030 wanneer 49 % reductie het streven is.