Empelse Kiki Ritmeijer naar klimaattop van VN in 2023

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-11-2022 Empelse Kiki Ritmeijer naar klimaattop van 2023 in VS
...................
Kiki Ritmeijer [18 jaar] uit Empel benoemd  door de
Nationale Jeugdraad tot Jongerenvertegenwoordiger bij de VN.

foto © nationale jeugdraad, november 2022.

Kiki Ritmeijer is door de Nationale Jeugdraad uitgekozen als jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. De achttienjarige Empelse gaat Nederland volgend jaar vertegenwoordigen bij de klimaattop van de VN namens de jongeren.
Haar streven is mensen met uiteenlopende meningen en van verschillende generaties te verbinden waardoor er een hechte samenwerking uit groeit voor een klimaat-veilige toekomst.
De verkiezingen zijn een initiatief van de Nationale Jeugdraad.
Kiki gaat de komend twee jaar ideeën van jongeren verzamelen op gebied van duurzaamheid. Die wil zij dan voorleggen bij belangrijke nationale conferenties en topoverleggen.
Kiki heeft, na haar eindexamen op het Rodenborch College, de studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam opgepakt.