Aanpak illegale stort van afval bij containers

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2022 De gemeente gaat volgend jaar meer doen om illegale stort van huisafval bij containers in de wijken tegen te gaan en te bestraffen. Dit jaar  kwamen er daarover 9.000 meldingen binnen. Dat zomaar achterlaten van afval bij container kost de gemeente veel geld door het moeten opruimen ervan. Daarom wordt dit probleem nu aangepakt door te handhaven en vaker boetes uit te delen. Met name daar waar deze overtredingen vaak voorkomen.
De wijk West toont zich hierin de grote vervuiler. Daarom wordt er  in deze wijk komend jaar meer gesurveilleerd  en worden er eventueel boetes uitgedeeld. Ook hier geldt 'voorkomen is beter dan genezen'. In de komende maand januari zitten er bij de bewoners meertalige folders in de bus. Ook gaat er in West een Schone Buurt  Coach aan het werk die de bewoners ook adviezen geeft over het juist aanbieden van afval.
In het voorjaar van 2023 komen ook de andere wijken aan de beurt.