Meer faciliteiten voor honden[-uitlaatplaatsen]

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2010 | Gewijzigd op: 13-01-2010
Het Burgerinitiaitief  van mei 2008 onder het motto: ‘Gemeente bijt hond’, dat kritiek had op het gemeentelijk hondenbeleid, leidt er toe dat de mogelijkheden om honden in het buitengebied los te laten lopen en rennen worden onderzocht. Er is ook gekeken of de bestaande kleinere uitrenvelden kunnen worden vergroot, uitgebreid of verplaatst. De hondenbezitters vragen ook dat de gemeente een opvoedcursus voor honden en hun baas stimuleert....

De uitkomsten en voorstellen zijn vorig jaar met de diverse bestuursraden, wijkraden en wijktafels besproken en leidde tot een in het najaar van 2009 uitgewerkt voorstel. Meest opvallend is dat in het plan “Groene Delta” [buitengebied van de stad] op 9 locaties hondenlosloop mogelijkheden worden ingepast. Daarnaast wordt voorgesteld in de komende 3-4 jaren het aantal uitrenvelden binnen de bebouwde kom uitgebreide met maximaal 30.
De financiering voor de exploitatie (schoonhouden, reparatie en maaiwerk) van de extra uitrenvelden komt uit de pot  'Openbare ruimte'.