Presentatie natuurgebied Diezemonding

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-02-2010 | Gewijzigd op: 27-02-2010
Donderdag 25 februari 2010 werd in de Kerkhoek, de polder  tussen de Maas en de Dieze een aantal Konikspaarden losgelaten. Het was het hoogtepunt van de presentatie van een nieuw natuurgebied in de Diezemonding. Bij die samenkomst met Waterschap Aa en Maas, de provincie en de gemeente waren ook twee particulieren uit dat gebied, te weten Theo van Gent en Timo Bosma [kasteel Meerwijk] aanwezig, met wie -over die natuurontwikkeling - afspraken zijn gemaakt en die een belangrijk aandeel in de opzet van dit natuurgebied hebben.
Bovendien werd er ook nog een intentieovereenkomst met Defensie [kolonel De Vries, die kolonel Peters verving] gesloten. Die overeenkomst is bedoeld ter behoud plus de ontwikkeling van dit gebied dat ligt tussen het opleidingscentrum van  de Genie en de Maas. Belangrijk element in dat gebied is het historische fort Crevecoeur [dat in 701 naar ontwerp van Menno van Coerhoorn is gebouwd] aan de Maas.
Laurens van Voorst was de presentator, gids en ceremoniemeester van het  gevarieerde programma dat begon in café Treurenburg van Joop van Nistelrooij.

Vertrekpunt van de presentatie van natuurgebied 'de Diezemonding' en straks een horecapunt in het deel van de Groene Delta aan de Noordkant van de stad is Café Treurenburg van Joop van Nistelrooij.

foto's © paul kriele, 25 februari 2010.
In dat gebied zijn drie locaties nog in optie waar een paardenrosmolen zal worden gebouwd. Rob van den Bosch, van de Molenstichting, gaf een korte toelichting op dit initiatief dat afgeleid is van de oorspronkelijke paardenrosmolen die stond op het terrein van de huidige Heinekenbrouwerij en diende voor drooglegging van de stad tijdens de inname van de stad in 1629.

Rondtoer door de Kerkhoek langs fort Crevecoeur 
De Genie, die een belangrijke partij is bij de ontwikkeling van dit gebied, verklaart zijn medewerking tot behoud en ontwikkeling van de Diezemond met de ondertekening [kolonel Peters], maar vervangen door kolonel De Vries en wethouder Jetty Eugster. De Genie had voor het gezelschap speciaal een ponton klaar gelegd bij het opleidingscentrum.

Boven: De ondertekening op het ponton door Jetty Eugster van de intentieovereenkomst voor het gebied de Diezemonding.  Kolonel Peters had -door ziekte -eerder al die overeenkomst ondertekend. Kolonel De Vries verving Peters.
Rechts: kasteel Meerwijk,  in 2006 gerestaureerd, na aankoop door Timo Bosma [van Interbosch Beheer] in 2004. Hier in gezelschap van Joop van Nistelrooij van Café Treurenburg
Timo Bosma gaat mogelijk een ecologische zone op zijn terrein laten aanleggen.

foto's © paul kriele, 25 februari 2010.
Links: De onthulling in kasteelt Meerwijk bij gastheer Bosma van de informatieplattegrond die vooraan aan de Kerkhoek komt te staan.Het is een cadeautje aan oud gedeputeerde, nu dijkgraaf Lambert Verheijen.

Verheijen: ' Dit [Den Bosch] is de enige gemeente die de ambitie en de opdracht ter uitvoering heeft genomen.
Zo was de aankoop voor een vispassage bij de sluis van Crevecoeur niet mogelijk geweest als we niet het totale bedrijf van Boelen hadden kunnen aankopen.'
Rechts: Behlave de al geëemigreerde boer Boelen is  een andere belangrijke partij is bewoner  Theo van Gent, wiens ambitie het is om er één groot natuurgebied te realiseren. Van Gent verhaalde  uit  zijn jeugd toen hij ook al vaak viste in de Maas en de Dieze. '' Toen ik klein was kreeg ik maar 4 soorten vis boven water. Nu hengel ik er al 10-15 soorten uit! '
Waarmee hij de nieuw ontstane  biodiversiteit onderstreepte.

Wethouder Geert Snijders
In zijn toespraak herinnerde wethouder Geert Snijders nog eens aan de visie die twee jaar geleden werd bepaald en successievelijk ten uitvoer wordt gebracht door de gemeente en het Waterschap Aa en Maas met medewerking van enkele particulieren. Doel is te komen tot  een aaneengesloten natuurgebied dat ontsloten wordt voor recreanten/natuurliefhebbers.
Snijders benadrukte nog eens dat dit gebied nog geen 2,5 km van de Markt afligt. De Diezemonding is een belangrijke schakel van de Groene Delta, de natuurlijke ring rond de stad. De bijdragen van de provincie was cruciaal voor de aankoop van gronden van bijvoorbeeld agrariër Boelen die intussen is geëmigreerd.
'Samen met de bewoners gaan we onze ambities verder invullen,' zegt Snijders tot slot, 'Voor de toekomst moeten we elkaar vasthouden, zeker in economisch mindere tijden.'

Participanten in de Diezemonding

 'Buurtbewoners' spelen ook een sterke rol in de ontwikkeling van de Diezemonding. Timo Bosma 'landheer' van Kasteel Meerwijk'gaat zijn landgoed omzetten  in een gevarieerd gebied met eilandjes verbonden door loopbruggetjes.Tesamen vormt dat dan een ecologische zone tussen Engelen aan de overkant van de Dieze, de Henriëttewaard en de Diezemond.
Op die manier kan er een fietspad tussen de twee gebieden worden aangelegd, aldus Bosma die zijn terrein open gaat stellen voor natuurliefhebbers. 
Een andere buurtbewoner is Theo van Gent. Dat gebied bij Crevecoeur was zijn speelterrein maar desolaat en weinig natuurijk. Van Gent ,die daar is opgegroeid en er heeft gespeeld, ziet de visstand terugkeren. In de uitleg tijdens de bustoer door het gebied wijst Laurens van Voorst op de oude beekgeulen, zijtakken van de Dieze, die worden hersteld.

Het loslaten van de 12 Konikspaarden, een klein ras Poolse paarden, zegt Tanja de Bode van de stichting Free.
In dat gebied houdt Ronald Vorsselen het toezicht op het vee, de Rode Geuzen en de Konikpaarden.
foto's © paul kriele,25 februari 2010.
Namens de gemeente gaf de projectleider Johan Mees tussendoor enkele toelichtingen.
Links de gedeputeerde Onno Hoes, wiens naam staat vastgelegd in het deze week geboren stierkalfje [Rode Geuzen] dat als naam kreeg: ' Onno van de Diezemonding'. 

De kudde paarden bestaat uit  twee haremgroepjes en een hengstengroep. vertelt Tanja de Bode die is afgevaardigd namens Free Nature, de organisatie die  zich bezig houdt met het kuddebeheer van grote grazers. Tanja is als beheerder Ronald Vorsselen opgevolgd. Zij legde uit dat paarden en runderen een verschillend graasmethode hebben, de een doet het met de tong, de ander trekt het gras kort met de tanden los. Dat heeft zijn invloed op de vegetatie [ecosysteem].

Terug naar boven