Convenant beoogt beter waterbeheer + beleving

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2003
De kaft van het convenant dat maandag 10 februari 2003
werd gesloten en waarin de afspraken zijn vastgelegd om te komen tot een beter waterbeheer en een verbetering van de beleving van het water in de stad.

Maandagmiddag 10 februari 2003- is een waterconvenant getekend. Partijen waren de gemeente, waterleidingmaatschappij Brabant Water en de waterschappen Maaskant, Dommel en Aa.
Doelstelling is dat partijen anders willen omgaan met water, zoals mevrouw Selman, bestuurslid van het heemraad Waterschap Maaskant toelichtte: de huidige technische manier is niet meer voldoende. Selman, die sprak namens alle waterschappen in de regio: ‘We gaan een meer natuurlijke manier toepassen: opvangen, bergen geleidelijk afvoeren en ruimte geven aan rivieren en beken.
Selman hoopt, dat naast het investeren in schoon water, de ambities ook liggen in de verbetering van de waterbeleving [bijv. recreatie].
In Den Bosch willen de ondertekenaars het water nog meer zichtbaar maken en mogelijkheden scheppen de burgers meer van het water te laten genieten, onder het motto: Water is de drijvende kracht.
De daad werd bij het woord gevoegd. Met Peer de Graaf als ceremoniemeester trok het gezelschap van het stadhuis naar de Knillispoort waar in een bootje bij het Herman Moerkerkplein het convenant werd ondertekend. Daarin staan de afspraken over verschillende uit te voeren waterprojecten.