Groene Milieutrui voor 's-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2010 | Gewijzigd op: 25-06-2010
Jos van Son van Rosmalens Belang nam de 'Groene Trui' 'in ontvangst.

foto © basdemeijer, 24 juni 2010.

Volgens de Brabantse Milieufederatie heeft ’s-Hertogenbosch in vergelijking met andere Brabantse steden het meest ambitieuze coalitieakkoord wat betreft nieuw klimaatbeleid. Namens de Bossche coalitie nam Jos van Son [fractievoorzitter van Rosmalens Belang] gisteren -donderdag 24 juni 2010 - in Amsterdam de Groene Trui in ontvangst.

Bart Eigeman, wethouder duurzaamheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch, ziet de prijs als een erkenning voor de beste afspraken op gebied van milieu en klimaat. 'De kunst is om het nu samen met bewoners en bedrijven uit te voeren. Klimaat en milieu spelen in ieders dagelijks leven. Daar willen we op een positieve manier invulling aan geven., zei Eigeman. '

Klimaatneutraal in 2050
’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn wat betekent dat alle energie die dan in de stad wordt verbruikt uit duurzame bronnen (zon, wind, water etc.) komt. De gemeente 's-Hertogenbosch wil dit bereiken door onder andere:
• als gemeente het initiatief te nemen tot een Bosch Energie Convenant om meetbare resultaten te boeken op het terugdringen van CO2-uitstoot. Woningcorporaties, bedrijven en particulieren worden uitgedaagd mee te doen. Met ondernemers wordt een top 10 actielijst benoemd en uitgevoerd;
•  stimuleren opwekking schone energie
• nieuwe gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal bouwen;
• schoon vervoer stimuleren  [ook bevoorradingsverkeer]
• energiebesparing in nieuwbouw en bestaande panden actief voort te zetten. [effect: lagere lasten].
Zie ook: 's-hertogenboschsite