Nieuwe Groene Handdrukken uitgereikt

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-11-2010 Bij de Nacht van de Nacht op zaterdag 30 oktober heeft wethouder van Milieu Bart Eigeman vijf Groene Handdrukken uitgereikt. De Groene Handdruk is een trofee met bijbehorende aanmoedigingsprijs voor groene initiatieven van bewoners binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

-Elske Duquesnoy, Initiatiefgroep 'Aanplant bomen in de Willem van Oranjelaan'
De initiatiefgroep zet zich in voor de bomen in de Willem van Oranjelaan, waar na twee bodemsaneringen geen enkele boom meer aanwezig was. Het planten van bomen verbetert de natuur en vergroot de biodiversiteit.
-Tjarco Duinstra, Volkstuinvereniging Deuteren
Volkstuin Deuteren heeft een grote biodiversiteit. Dit blijkt uit onderzoek van de HAS. Er komen veel vogels voor, insecten en vier soorten kikkers. De zeldzame spotvogel en de poelkikker zijn er te vinden. Deze biodiversiteit is te danken aan het biologisch tuinieren van de leden van de volkstuin en de vele nestkasten die overal zijn opgehangen.
-Peter Twisk, zoogdierdeskundige en vleermuisspecialist
Peter Twisk doet onderzoek naar vleermuizen in en rond de stad, adviseert mensen hierover en is ook zeer actief in allerlei natuurwerkgroepen. Daarnaast inventariseert hij langs de Maas de bever. Het is goed dat er mensen zijn zoals hij, die zich inzetten voor de wat minder 'aaibare' en zichtbare soorten.
-Ben van Bennekom, Werkgroep Heempark
Het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid is een van de oudste heemparken van Nederland. In het Heempark is een enorme variatie aan (inheemse) soorten te vinden, op een relatief klein gebied (2 ha). De Groene Handdruk is voor alle vrijwilligers van het Heempark die het onderhouden, voorlichting geven en rondleidingen verzorgen.
-Otto Kwak, Wijkraad Rosmalen
Otto Kwak is fervent voorvechter voor natuur- en milieubelangen. Hij heeft onder meer actie gevoerd om de kleilaag op het eilandje bij het schelpenpad Groote Wielen te laten verwijderen en is initiatiefnemer van de succesvolle oeverzwaluwenwand op dit eiland. Ook is hij actief lid van de kerk- en steenuilengroep Kruisstraat/Nuland/Vinkel. Hij is fanatiek vogelaar en draagt bij aan het beschermen van vogels en biotopen. Bij Essent kreeg hij voor elkaar dat er in diverse hoogspanningsmasten noodnesten voor de boomvalk werden geplaatst.