D66 bezorgd over milieu/luchtkwaliteit in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2010 | Gewijzigd op: 23-11-2010

D66 is geschrokken van de uitkomsten van een landelijke studie  van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de milieuzone en luchtkwaliteit in verschillende steden. Den Bosch presteert op dit terrein onder de maat.
De onderzoekers komen met een aantal harde conclusies.
• zo’n 20 tot 25% van het vrachtverkeer in de Bossche milieuzone voldoet niet aan de regels;
• Den Bosch is de enige stad waar de invoering van de milieuzone heeft geleid tot verhoging van de uitstoot van stikstofdioxide (+8%);
• Het gemeentelijk wagenpark voldoet voor een substantieel deel niet aan de eisen van de eigen milieuzone.

D66-fractievoorzitter Jan Smit: “Weliswaar onderneemt de gemeente veel op dit terrein, maar vergeleken met andere steden krijgen we een onvoldoende. En als het om milieu gaat wil D66 dat Den Bosch juist koploper is en niet bij de achterhoede hoort!”

De partij heeft hierover aan het College vragen gesteld.