Waterschap legt vispassage aan bij Crevecoeur

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-12-2010 | Gewijzigd op: 01-12-2010
Om de vismigratie van de Maas naar de Dieze te verbeteren gaat waterschap Aa en Maas een vispassage aanleggen ten zuiden van de spuisluis Crèvecoeur. Deze sluis regelt de afvoer en het peil in de Dieze. Deze spuisluis vormt voor vissen, die vanuit de Maas naar de Aa, de Dommel, en de Dieze willen zwemmen, een barrière. De vispassage is een zgn. bekkentrap waarmee het peilverschil van het water geleidelijk [via trappen] overbrugd wordt.
Het project heeft de instemming van de gemeente.
 
-Links: tekening van de vispassage Crevecoeur. Rechts loopt de Maas.
-Onder: Overzicht van de Vughterbrug met zuidelijk daarvan de vispassage die er in 2003 werd aangelegd. [lnker foto: en  detail].foto's  © gerard monté, 19 oktober en  2 november 2003.

De aanleg van de vispassage bij Crèvecoeur heeft een aantal gevolgen. De belangrijkste is dat de vispassage de Maasdijk moet doorkruisen. Alleen zo kunnen vissen vanuit de Maas verder Brabant inzwemmen. Maar de dijk dient, bij hoogwater op de Maas, als beschermer van het achterland. Daarom wordt de doorlaat afsluitbaar. Bij periodes van hoogwater kunnen vissen tijdelijk geen gebruik maken van de vispassage.
Op donderdag 9 december 2010/19.00 uur organiseert het waterschap in De Engelenburcht een inloopavond over de aanleg van de vispassage Crèvecoeur.
Voor gedetailleerde info van het Waterschap zievispassage