Infoavond over nieuwe vispassage bij Crevecoeur

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2010 | Gewijzigd op: 13-12-2010


Infoavond over vispassage Crevecoeur
10 december 2010.
Donderdagavond 9 december 2010 werd door het waterschap Aa en Maas in De Engelenburcht - rond de aan te leggen vispassge bij Crevecoeur - een infoavond gehouden. Daar kwamen nauwelijks bezoekers op af. 
De aanwezigen werden geïnformeerd over de plannen van het Waterschap Aa en Maas de vismigratie van de Maas naar de Dieze te verbeteren dmv een vispassage ten zuiden van de spuisluis Crèvecoeur.

 de situatie bij Creveceur
 
Links boven stroomt de Maas die een oude aftakking heeft waarin de spuisluis bij Creveceur is aangelegd. [zie ook foto rechts].
Rechts de meest Noordelijke bouw van 's-Hertogenbosch de Maasboulevard.
 Rechts boven: Treurenburg met  het café en midden boven de spuisluis van Creveceur.
   
Gegraven gleuven op het terrein [rechts] voor archeologisch onderzoek door de BAAC.
foto's © herman van boxtel, 10 december 2010.
Links achter: in wit de spuisluis en rechts het gebied waar de vispassage komt en waar begin december 2010 de BAAC archeologisch onderzoek verrichtte.

-Links: zo begon de infoavond met een animatie over de aan te leggen vispassag in De Engelenburcht op donderdagavond 8 december 2010.
-Onder: de hele avond kwamen er druppelsgewijs bezoekers binnenlopen.
.

foto's © herman van boxtel, 8 december 2010.
   

Bij bovenstaande foto's: de infoavond in de Engelenburcht werd geen obligate zitting met eenrichtingsverkeer. Er hadden ook maar 20 omwonenden een uitnodiging gehad....
De organisatie maakte er -door de geringe belangstelling - een informele avond van. De powerpointpresentatie over het gebied en de aan te leggen passage stond daarin centraal. 
Bij het archeologisch onderzoek zijn al resten van een rabbatcultuur aan getroffen.  Rabbat betekent afwisselende ophogingen door grond uit de sloten te gebruiken.  Deze cultuur is al 6000 jaaroud. zie ook  Rabbatcultuur

Bericht van 1 december 2010.

Om de vismigratie van de Maas naar de Dieze te verbeteren gaat waterschap Aa en Maas een vispassage aanleggen ten zuiden van de spuisluis Crèvecoeur. Deze sluis regelt de afvoer en het peil in de Dieze. Deze spuisluis vormt voor vissen, die vanuit de Maas naar de Aa, de Dommel, en de Dieze willen zwemmen, een barrière. De vispassage is een zgn. bekkentrap waarmee het peilverschil van het water geleidelijk [via trappen] overbrugd wordt.
Het project heeft de instemming van de gemeente.
 
-Links: tekening van de vispassage Crevecoeur. Rechts loopt de Maas.
-Onder: Overzicht van de Vughterbrug met zuidelijk daarvan de vispassage die er in 2003 werd aangelegd. [lnker foto: en  detail].foto's  © gerard monté, 19 oktober en  2 november 2003.

De aanleg van de vispassage bij Crèvecoeur heeft een aantal gevolgen. De belangrijkste is dat de vispassage de Maasdijk moet doorkruisen. Alleen zo kunnen vissen vanuit de Maas verder Brabant inzwemmen. Maar de dijk dient, bij hoogwater op de Maas, als beschermer van het achterland. Daarom wordt de doorlaat afsluitbaar. Bij periodes van hoogwater kunnen vissen tijdelijk geen gebruik maken van de vispassage.
Op donderdag 9 december 2010/19.00 uur organiseert het waterschap in De Engelenburcht een inloopavond over de aanleg van de vispassage Crèvecoeur.
Voor gedetailleerde info van het Waterschap zievispassage
Op donderdag 9 december 2010/19.00 uur organiseert het waterschap in De Engelenburcht een inloopavond over de aanleg van de vispassage

Terug naar boven