Hoogste waterpeil Maas later dan werd verwacht

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2011 | Gewijzigd op: 09-01-2011
De uiterwaarden van de Maas nabij Empel op zaterdag 8 januari 2011.

foto © jordi cevaal/brandweer, 8 januari 2011

De meeste recente prognoses van het Waterschap Aa en Maas geven aan dat de hoogste waterstand* van de Maas nabij Den Bosch niet zondagmiddag 9 januari 2011, maar pas in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 januari 2011 zal plaatsvinden. Dan ligt het peil waarschijnlijk op + 12.41 NAP. Dat is nog 2 m onder het niveau van de Maasdijken.
Deze hoogwaterpiek bij ’s-Hertogenbosch zal enkele dagen aanhouden.
Waterschap Aa en Maas verwacht vooralsnog geen problemen in haar beheergebied maar neemt wel voorzorgsmaatregelen. Zo worden dagelijks de uitwateringssluizen en stuwen gecontroleerd.

*Waterpeil: Het peil stond op zondagmorgen 9 januari 2011 op + 2.91 m NAP

De Maasuiterwaarden van Bokhoven [links] tot Gewande [rechts].
Op deze kaart ligt Crevecoeur links naast de spiraalband en de Haverleij links onder.
Rechts loopt de A2 langs Empel.

Vrijdag nog meldde het Waterschap Aa en Maas dringend vanwege de waterstand het vee uit de uiterwaarden van de Maas te halen.
Door stijgende temperaturen smelt de sneeuw en het ijs en dit in combinatie met de regen neemt de afvoer van de Maas hierdoor sterk toe.

De Dommel
Vooralsnog zijn er binnen het beheersgebied van het Waterschap De Dommel geen problemen. De waterstand van de Dommel bij ‘s-Hertogenbosch bedraagt momenteel 2,72 m +NAP. De eerste signalering voor het inwerkingstellen van het draaiboek Hoogwater ligt op 3,20 m +NAP zo meldt het waterschap via hun website.