Door hoog water: Kans op onderlopen Bossche kelders

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-01-2011 | Gewijzigd op: 12-01-2011
Het waterpeil van Dommel, Aa en Binnendieze stijgt relatief sterk doordat de waterstand in de Maas rijst door smeltwater uit België.
  
Op dit moment is de waterstand in de Binnendieze al 70 cm gestegen. Naar verwachting zal de hoogste waterstand donderdag 13 januari of vrijdag 14 januari 2011 worden bereikt. Ook volgende week zal er nog sprake zijn van hoge waterstanden

Door de aanhoudende hoge waterstanden kunnen muren van panden nabij de Binnendieze doorlekken. Hierdoor sijpelt Binnendiezewater de kelders binnen. 
De gemeente zendt een oproep uit aan de binnenstadbewoners om de situatie in de kelders nauwlettend in de gaten te houden. 

De togen zijn nu nog hoog genoeg, maar het peil reikte 15 jaar geleden wel tot aan de bovenzijde van de togen.

foto's © paul kriele, 11 januari 2011.
 
-Links boven: de Verwersstroom bij de Beurdsestraat.
-Boven: diezelfde stroom die de Waterstraat kruist waar rode stenen de waterstanden aangeven van voorgaande hoog waterjaren, zoals in 1994 en 1995
.
 

Het waterschap Aa en Maas verwacht nog een stijging van het waterpeil met 50 cm. De dijken van Maas Dommel en dus ook de stadsgracht in het Bossche Broek, worden, zoals we zagen, door de waterschappen vanaf dinsdag 11 januari 2011 geïnspecteerd.