Binnendiezeschipper Leo Valentijn: 'Er dreigt geen gevaar.'

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-01-2011 | Gewijzigd op: 13-01-2011
Bericht hoog water gemeentelijke waarschuwing dd. 13 januari 2011/ 21.00 uur
De gemeente laat een waarschuwing uitgaan dat het Maaswater haar hoogste punt, 4.25 meter boven NAP, bij ’s-Hertogenbosch heeftbereikt. Op kades en dijken is beperkte dijkbewaking ingesteld. Bij deze waterstand betekent dat er drie keer per dag inspectie plaatsvindt. De situatie is onder controle en de waterschappen blijven alert.
Binnenstad ‘s-Hertogenbosch
Op dit moment donderdag 13 januari 2011 is de waterstand in de Binnendieze tot 170 cm gestegen.
Het water in de Maas zal gaan dalen (waarschijnlijk vanaf donderdagavond). Deze daling wordt nu al waargenomen bij Lith en Hedel.
Ook volgende week zal er nog sprake zijn van hoge waterstanden. Het is mogelijk dat er water door het metselwerk van de muren van kelders, gelegen aan de Binnendieze/Dommel in het centrum van ’s-Hertogenbosch, binnendringt. Dit betekent dat wanneer de muren onvoldoende waterdicht zijn er in kelders en of laag gelegen ruimten water kan komen te staan.

Bericht hoog water op donderdag 13 januari 2011 /16.00 uur
Binnendiezeschipper Leo Valetijn, die een groot deel van zijn leven doorbrengt op de Binnendieze en een man van ervaring en kennis is, ziet geen gevaar voor de stad door het opkomende water van de grote rivieren. Vandaag zal het hoogste punt worden bereikt,' aldus Valentijn die wijst op de peilmeters langszij de Binnendieze in de Waterstraat. Vanmorgen [13 januari 2011] stond het 3.91 m boven NAP en nu +4.30 m.

Hieronder de Binnendieze die de Waterstraat kruist.
Links onder de situatie dinsdag 11 januari en rechts met Leo Valentijn en Jan Melle Everaars op donderdagmiddag 13 januari 2011.
Het water is inmiddels meer dan een meter gestegen
.


foto's © paul krilee, 11 en 13 januari 2011.

De rood geverfde stenen bij het bruggetje in de Waterstraat wijzen de niveaus aan van 1993 en 1995. De bovenste rode streep is nog van 1995 toen ook het Bossche Broek als retentiegebied onder water stond.
Daaronder -een centimeter of 60- komt het waterpeil van 1993. Het huidige [13 januari 2011] waterniveau staat daar net boven, maar de rode verf van 1993 valt nog net te onderscheiden. 
'Maar het water zal niet hoger meer komen,' zegt Valentijn overtuigd. 'In de polder Het Bossche Broek staat het water net een meter onder de dijk van de stadsgracht. Maar die dijk is wel al enkele malen opgehoogd.'..
Valentijn is druk bezig nog wat schippers van boten te waarschuwen. Voor het overige maakt hij nu te voet een rondje langs in plaats van over de Binnendieze.

Hieronder het waterpeil in de stadsgracht langszij de Zuidwal, links van dinsdag 11 januari en rechts van donderdag 13 januari 2011. Het peil is intussen verhoogd van 2 meter naar net een meter onder het hoogste punt van de dijk.
Het wassende water in de stadsgracht .
foto's © paul kriele, 11 en 13 januari 2011.

Terug naar boven