Basisschoolleerlingen plantten bomen op Boomfeestdag

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2011 Op de nationale Boomfeestdag werden op drie plekken in Rosmalen en Maliskamp door leerlingen van diverse basisscholen bomen en struikgewassen geplant.
Op de locatie aan de Ruttenhofstraat plantten leerlingen van basisschool de Vlek en de Hoeven 70 stuks Bosplantsoen en 35 Zomereiken. Een Zomereik is een boom die 1500 jaar oud kan worden. De plek - gesponsord door Aras Security - is bestemd om als wandelpark ingericht te worden.
De eerste boom werd geplant door Wethouder Bart Eigeman. Deze boom werd de 'Hanniëlle' genoemd. Vernoemd naar de twee schooljuffen Hannie en Daniëlle.
 .
Boven: Infomatieborden van het in te richten gebied bij de Ruttenhofstraat in Rosmalen, dat bestemd is tot wandelgebied.
foto's © roland brouwer, 23 maart 2011.
Linksonder: De spullen staan klaar.
Foto's onderaan: Met het planten van zomereiken [r.-onder]  en bosplantsoenen [een boomsoort] kreeg het veld al een meer natuurlijke inrichting.