Gemeente reikte vijf Groene Handdrukken uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-06-2011 Op zondag 29 mei 2001, de Dag van het Park, reikt wethouder Bart Eigeman aan vijf burgers een 'Groene Handdruk' uit. De Groene Handdruk* is bedoeld als aanmoediging voor groene initiatieven in de gemeente. Het was de derde keer dat de trofeeuitreiking plaatsvond.
De vijf gelauwerden zijn: 
Henk Vennix, lid van de vogel- en steenuilenwerkgroep van IVN / Vogel- en natuurwacht, geeft lezingen over het behoud van muurvegetatie en is als mentor betrokken bij de natuurgidsencursus. Met de Groene Handdruk kan Henk nog betere foto’s maken voor op zijn website met voorlichting over het behoud van muurvegetatie.

• Anja Kouwenberg, is coördinator op de Oosterhoeve die sedert 2002 een zorgboerderij is, waar mensen met psychiatrische problemen hun dagbesteding kunnen hebben onder beschermende omstandigheden. Onlangs is er
een educatiegebouw annex theehuis gebouwd waar cliënten verse soep op biologische basis maken. Met de Groene Handdruk kan voortaan ook biologische koffie en thee worden aangeboden.

Anja Thijssen is werkzaam in het Kindcentrum De Hoven, dat nog in aanbouw is. Voor de buitenspeelplaats wordt een natuurspeel- en leertuin gerealiseerd, waar Anja actief is met de voorbereidingen voor deze natuurspeel- en leertuin. Met de Groene Handdruk kan de aanschaf van nestkasten voor vogels, besdragende struiken of een 'groente- en fruittuin' die de kinderen zelf gaan onderhouden, worden gerealiseerd.

Marc Graetz van de Coöperatie Munteltuinen zet zich in om de natuurwaarde van
het parkje in de Munteltuinen te vergroten. Met de Groene Handdruk kan hij
materiaal voor een kinderspeurtocht aanschaffenen de websiter verder ontwikkelen.

Maurits Tax die lid is van de Initiatiefgroep 'Lekker vers uit eigen tuin', heeft met vijf anderen het initiatief genomen om mensen te stimuleren in en om hun eigen huis groente en fruit te gaan telen, waardoor zij kennismaken met en bewustworden van de natuur in relatie tot de voedselproductie. Met de Groene Handdruk kunnen studenten van de HAS een proef- promotiepakket ontwikkelen.

*Groene handdrukken
De Groene Handdruk is een aanvulling op de projecten van de Duurzame Driehoek die gericht zijn op bevordering van biodiversiteit. Bij de Groene Handdruk hoort een aanmoedigingsprijs van maximaal € 350.  
Iedereen kan in aanmerking komen voor een Groene Handdruk. Voorwaarde is wel dat het gaat om een project waarin mensen samenwerken om de natuur te verbeteren.