D66: meer tijdelijke natuur op braakliggend terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-06-2011 | Gewijzigd op: 15-02-2012

D66 is voorstander van het experimenteren met tijdelijke natuur op terreinen die 'in afwachting' zijn van hun definitieve bestemming als woonwijk of bedrijventerrein. De biodiversiteit, groenbeleving en recreatie worden versterkt door tijdelijk natuur toe te staan op gronden die uiteindelijk bebouwd worden, stelt raadslid Matthijs van Miltenburg.

D66 noemt als voorbeeld:
-Het braakliggend terrein in De Hoef, waar de komende jaren nog niet gebouwd wordt, en waarvoor de gemeente van de Flora-en faunawet ontheffing kreeg om op de voormalige Rosmalense sportvelden te experimenteren.
-Bedrijventerrein de Groote Vliet [Groote Wielen],dat nog braak ligt.  Daar valt voor bepaalde bedreigde vlindersoorten nog een bloemrijk terrein van te maken
D66-raadslid Matthijs van Miltenburg presenteert zijn plan op 21 juni 2011 in de raadscommissie voor ruimtelijke ontwikkelingen.