Gemeente geeft advies bij insectenoverlast

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-08-2011 De afgelopen twee weken zijn er bij de gemeente klachten binnengekomen over vliegen- en muggenoverlast. Een directe oorzaak is niet aangetoond, maar er zijn wel tal van bronnen die vliegen aantrekken zoals paarden/dierenweiden met opslag van mest, uitrijden/niet goed onderwerken van natte mest en slecht afgesloten mestsilo’s. Het kan een combinatie van factoren zijn. Ook de natte zomer speelt een rol mee bij de ontwikkeling van specifieke insectensoorten.

De gemeente verzoekt het afval afgedekt te houden en/of snel af te voeren, en afvalbakken steeds te reinigen. Breng waar nodig vliegengaas, horren of lintgordijnen aan.
Aan agrariërs wordt verzocht tijdig de vaste mest van de paarden af te voeren en in de zomermaanden niet met dunne mest uit te rijden of beter in de bodem te injecteren.

De afdeling Milieu heeft onderzoek ingesteld naar de aard, omvang en herkomst van de vliegenoverlast. In de wijde omgeving van de Brabanthoeven is een onderzoek uitgevoerd om een directe oorzaak van de overlast vast te stellen en zo mogelijk te bestrijden.