3 Fracties vragen naar - trage - vorderingen klimaatneutrale stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-05-2012 .

De fracties  van D66, PvdA en GroenLinks vinden dat de Bossche inzet voor een klimaatneutrale stad maar moeizaam van de grond komt. Zij willen dat de Rekenkamer van de gemeente de oorzaak onderzoekt en bekijkt waarom dat in andere gemeenten voortvarender verloopt. 

De gemeente streeft ernaar in 2020 de organisatie klimaatneutraal te hebben. Dat doel moet in 2050 voor de hele stad worden bereikt. Klimaatneutraal wil zeggen dat er geen bijdrage is aan de versterking van het broeikaseffect. Daarbij gaat het vooral om het neutraliseren van de uitstoot van CO2. Dat streven staat in het 'Energie- en Klimaatprogramma'.

“De kans dat we ons doel bereiken, wordt steeds kleiner. We lopen achter bij het realiseren van ons eigen programma”, zegt D66-fractievoorzitter Jan Smit. Hij denkt daarbij onder meer aan het energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen dat erg achter loopt en ook aan woningen, waarvan evenmin de aantallen worden gehaald.*
.
* Zie jaarverslag  gemeente 'Energie- en Klimaatprogramma'