Afvalscheiding voor meer hergebruik Graafsewijk Noord en 't Ven

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2013 De Afvalstoffendienst begint per december -op proef van 4 maanden - met een andere manier van afval inzamelen. Het gaat om Graafsewijk Noord [Memlinckplein e.o.] en in het Rosmalense  't Ven .

De afvalstoffendiens top Treurenburg.

foto © herman van boxtel 18 april 2011.

Bij de flatgebouwen worden extra containers geplaatst voor kunststof en papier. Daarnaast starten er twee proeven bij eengezinswoningen:
• In de wijk 't Ven in Rosmalen krijgen ongeveer 200 huishoudens in de omgeving van de Klaproosstraat twee extra containers: een grote (240 liter) container voor oud papier en karton een kleinere (140 liter) container voor kunststof. Deze containers komen naast de containers voor tuin- en restafval. De groene container was alleen bedoeld voor tuinafval. Tijdens de proef gaat hier het groente-, fruit-én tuinafval (GFT) in. De rest- en papiercontainers worden tijdens de proef elke vier weken leeggemaakt.
De kunststof- en GFT-containers worden eens in de twee weken opgehaald.
• In de Graafsebuurt Noord krijgen ongeveer 200 huishoudens [Memlincplein e.o.] een extra container voor kunststof. De grijze container die de bewoners al hebben is voortaan voor oud papier en karton. De groene container voor groente-, fruit- én tuinafval.
Restafval is voor speciale containers die in de buurt worden geplaatst. Oud papier wordt om de 4 weken ophalen en GFT en kunststof om de 2 weken.

De proeven zijn bedoeld om met name groenten en fruit, papier/karton en kunststof zoveel mogelijk uit het restafval te halen. Daarbij wordt het voor bewoners makkelijker gemaakt om het afval aan huis te scheiden.

De reden voor de proeven
Per jaar wordt ongeveer 35.000.000 kilo restafval verbrandt in een verbrandingsoven. Dit is het afval dat Bosschenaren in de grijze, ondergrondse en verzamelcontainers gooien. Uit onderzoek blijkt dat hiervan ongeveer 30.000.000 kilo nog heel goed hergebruikt kan worden. Maar dit afval moet dan wel gescheiden worden ingezameld.