1e sleutel aan Woonwagenbewoners

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-12-2004 | Gewijzigd op: 15-08-2014
In het woonwagencentrum aan de Vlijmenseweg kon vanmiddag -2 december 2004- na jaren van overleg, procedures, portest en inspraak de vlagin top. Het centrum,waarvan de grond inmiddels is gereinigd, ondergaat een metamorfose. Aannemer Nijbod b.v. heeft de uitvoering.

Wethouder Elly de Jonge reikt aan Bertha van Oorschot en Pupke Burg de eerste -chocolade - sleutel uit vanwege de oplevering van de nieuwe kavels op het woonwagencentrum De Moerputten.
Rechts de fotograaf van Peer Reede.

 
foto's © paul kriele, 2 december 2004.
 
Wehouder Elly de Jonge met Jet van Oorschot [rood vest] die deze week haar nieuwe woning betrok.
iddenin, op de achtergrond met wit ovehemd, Henk Spijkers van Divers/Woonwagenzaken].

Boven: Rondom de oplevering werd hen symbolisch de eerste -chocolade - sleutel overhandigd. 
Rechts: Na de
officiële overhandiging ontvingen ook de overige bewoners en de gasten een - kleinere - sleutel van chocolade.
Tweede van links Johannes Zwakhoven, die ook al in een nieuw huis woont.

Wethouder Elly de Jonge bezocht het centrum dat de nieuwe naam De Moerputten heeft gekregen, om er de eerste sleutel uit te reiken. De eerste 12 van de 80 woningen zijn deze en de vorige week opgeleverd. 
Van de bewoners van de nieuwe huizen waren merendeels positieve geluiden te horen. Ook al zijn er, net zoals in elke andere Bossche wijk die momenteel op de schop gaat, nog kinderziektes. 

Het paar Bertha van Oorschot [l] en Pupke Burg [midden in trainingspak] bij hun nieuwe standplaats. 

 De nieuwe huizen staan netjes in het gelid en worden geïnspecteerd door wethouder Elly de Jonge [foto rechts, vlak voor de vrachtwagen net zichtbaar..] 
 
 
L en r de Wolfsmelkstraat waar al circa 10 woningen zijn geplaatst. De wagens worden door kraanwagens met uiterste precisie op de hun plek getild. foto's © paul kriele, 2 december 2004.
 
Wethouder Elly de Jonge heeft vanmiddag- 2 december 2004- in het Woonwagencentrum ‘De Moerputten’ aan de Vlijmense weg aan Bertha van Oorschot en Pupke Burg de eerste sleutel overhandigd. De oplevering van de nieuwe standplaatsen werd symbolisch gevierd met de aanbieding van een grote sleutel van chocolade. Dat was vanwege de Sinterklaastijd. Daarom waren er ook voor alle andere bewoners en de gasten kleinere sleutels van chocolade.
Momenteel ligt het centrum flink op de schop. Na een grondreiniging wordt het totaal gerenoveerd. Er komen 80 plaatsen [te huur of te koop] op vaste kavels van 16 x 22 meter. Eenvijfde van de bewoners kocht een standplaats. Aanderen huren hem.
Johannes Zwakhoven was al aan de beurt geweest en ook zus Jet van Bertha van Oorschot met haar partner hadden net een nieuwe woning betrokken. ‘We zijn er echt ontzettend op vooruit geschoven,’ aldus Zwakhoven, die zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken stak. 

De wethouder vond het fantastisch dat het – na zovele jaren - gelukt was. Onze slogan was: ‘Samen is een. Of met zijn alleen of we gaan niet!,’ aldus de Jonge. Zij vergeleek het centrum in haar toespraak steeds met elke andere gewone wijk in Den Bosch. Daarom kom ik hier ook de eerste sleutel aanbieden in de hoop dat het gaat zoals het nu gaat. ‘

De bewoners kunnen een kavel kopen of huren. De koopprijs bedraagt 50.000 euro per kavel. De huur circa 150 euro.
Voor verplaatsing van hun woonwagen ontvangen de bewoners een vergoeding van circa 38.000 euro. 

Een oude toegang en rechts ervan is nog net een nieuw schuurtje zichtbaar.
foto's © paul kriele, 2 december 2004. 
De Moerputten bij zonsondergang. Aan de linkerkant staan de nieuwe schuurtjes die de afscheiding vormen van het centrum met het natuurgebied.

In de afgeronde fase 1, die de vorige week begon, zijn er al 12 nieuwe standplaatsen ingericht aan de Wolfsmelkstraat. Ook rond het Draadrusplein staan alle nieuwe woningen: voor elk huishouden een groot wit huis met zwarte dak en aparte schuurtjes.
Er zijn twee nieuwe straten bijgekomen: de Krasmuntstraat en de Steenanjerstraat. ‘De Moerputten’ kreeg ook een nieuwe toegang erbij. De renovatie van het centrum, compleet met nieuw buurthuis, maar zonder werkplaatsen, kost de gemeente bijna 9 miljoen euro. -/ © paul kriele


Terug naar boven