Viering renovatie woonwagencentrum Moerputten

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2008 | Gewijzigd op: 15-08-2014
   
  Midden in de woonwijk was een feesttent opgezet waar de toespraken door de wethouders Rodney Weterings en Bart Eigeman [links onder] werden gehouden en waar ook bewoonster Annie van Reken [boven] een ontroerend woordje deed.

foto's © paul kriele, 24 oktober 2008.

De toespraak van woonwagenbewoonster Annie van Reken en de onthulling van een zitbank op de rand van de woonwijk de Moerputten door wethouder Rodney Weterings waren de hoogtepunten van de afronding van dit renovatieproject. Die opknapbeurt met nieuwe woonhuizenwagens en een strakke inrichting met groen heeft bijna vijf jaar geduurd en kostte tegen de 12 miljoen euro, begroot was 9 miljoen.
Annie van Reken voelde het als een grote eer de officiële gasten en haar medebewoonsters/ners op dit historisch moment te mogen toespreken. ’De –geweldloze! - strijd die we geleverd hebben is niet voor niets geweest .’ Met die opstelling wilden we niet als woonwagenbewoners weggeschreven worden,’ aldus Reeken, die met enige manshulp het podium was opgeklommen in een speciaal opgezette feesttent. ‘ We hebben nu iets – een prettig woonklimaat voor onze kinderen - waar we trots op zijn.’


Links boven en rechts odner: De onthulling van een houten zitbank in de Sleutelbloemstraat door wethouder Rodney Weterings in de bulldozer en toekijkend: Annie van Reeken, Marije Verstegen en de bewoners en gasten.
Rechts boven: de wethouders Eigeman en Weterings in gesprek met Annie van Reeken, Popkre Brummer[beiden actievoerders uit de jaren 70/80  en Marije Verstegen.
foto's © paul kriele, 24 oktober 2008.
--------------------------
'We hebben geknokt, onderhandeld, richting bepaald en nu staat er een centrum,’ aldus directeur Ad van Gurp van de wooncorporatie Zayaz. Van Gurp sprak uitnodigend naar de bewoners. ‘We zullen regelmatig hier zichtbaar aanwezig zijn.’ aldus de directeur van Zayaz die het beheer van de woningen in portefeuille heeft.
Wethouder Rodney Weterings blikte terug op het jaar 1999, de start van het Grote Stedenbeleid. ‘Maar nu is er een centrum waar Den Bosch qua inrichting en aanpak mee voorop loopt. Dat zult u de komende tijd aan vreemde bezoekers vast aan merken.’
De NRC was de eerste landelijke krant die in een artikel 'De kampers hebben nu een leeflaag' [dd.31-10-2008], gewag deed van de unieke aanpak.
Bart Eigeman die de opvolger was van Eveline van Onck voor woonwagenzaken, haalde een dieptepunt aan uit de geschiedenis van het kamp. Dat was toen zich in de Brabanthallen de verloting voor de toekenning van standplaatsen voltrok.
'Wijlen Eveline van Onck, die als raadslid op de barricaden klom, aldus diens opvolger woonwagenzaken Bart Eigeman, kwam eenmaal alswethouder vast te lopen in het ambtelijke bureaucratische milieu van het stadhuis. Maar zij bleef knokken voor de bewoners.' Bij de ceremoneis was ook de dochter van Eveline, Marije Verstegen aanwezig.
Eigeman besloot met: ‘Met een beetje doorzettingsvermogen is resultaat geboekt. Laten we hand in hand optrekken om hier een leefbare wereld te realiseren.’

   
De nieuwe straten en de groenvoorzieningen langs de Sleutelbloemstraat en.. .... langs de Wolfsmelkstraat .
foto's © paul kriele, 24 oktober 2008.Na afloop van de toespraken togen de gasten naar een  plek aan de rand van de wijk, waar wethouder Rodney Weterings in een bulldozer van Gubbels een houten zitbank onthulde onder het toeziend oog van Annie van Reeken en Popke Brummer, Marije Verstegen, de dochter van Eveline van Onck, wethouder Bart Eigeman en een veertigtal bewoners en een vijftiental kinderen.

Draglinemachinist Gert jan Merkx van Gubbels.


Terug naar boven