Fenomeen Rob van de Laar van Erfgoed met pensioen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2020 | Gewijzigd op: 13-02-2020
Niet iedereen zal het met het begrip ‘fenomeen’ eens zijn. Maar wel degenen die in de kringen hebben verkeerd die de nu 65-jarige Rob van de Laar de afgelopen, laten we zeggen, veertig jaar heeft doorlopen. In die functies viel hij op door zijn optreden, visie en beleid . Stappen en voornemens die niet altijd positief werden ontvangen. Maar alles bijeen genomen maken zijn verdiensten voor carnaval, de lokale omroep, evenementen en stadsarchief zijn mindere reputatie ruimschoots goed.
.....

Rob van de Laar
foto © paul kriele, 14 december 2008.
.................................................................................

Rob van de Laar [*’s-Hertogenbosch, 1953] volgde gymnasium Bernode, ging in militaire dienst en studeerde vervolgens in Utrecht op de Rijksarchiefschool als archivaris. In 1978 kwam hij als stagiair in dienst bij het Stadsarchief , dat toen onderleiding stond van de bekende P. Kuyer. Kuyer is de auteur van het eerste deel [tot 1629] van ‘ ‘s–Hertogenbosch 1185-1985’.
Het archief zat toen nog in de oudbouw aan Achter het Stadhuis, maar vanaf 1984 in de voormalige kapel van Carolus aan de Bloemenkamp. Aanvankelijk werkte Rob als archivist, later was hij verantwoordelijk voor de historisch-topografische atlas van het Bossche archief, als Hoofd Externe Dienstverlening en sinds de samenvoeging met BAM tot Erfgoed ‘s-Hertogenbosch in 2015 tot 1 januari 2020 als Teamleider/coördinator Publieksactiviteiten.
Sinds 1 januari 2020 is hij in die functie Teamleider Publiek (nieuwe naam!) opgevolgd door Dennis Dekker.
..................................................................................................

-Stadsarchief : Te beginnen bij het stadsarchief waar door zijn open aanpak [publiekscontacten/voorlichting ] dat instituut een beter en toegankelijker aanzien kreeg. Officieel heette Van de Laars functie Hoofd Externe Dienstverlening. Neem bijv. de exposities en het vele monnikenwerk dat daar is en wordt verzet.

 -Carnaval: Oeteldonk zal de reputatie van Rob van de Laar, die in 1993 minster-president van de Oeteldonksche Club anno 1882 werd en die het carnaval niet alleen naar ‘het volk’, maar ook nog bestuurlijk [democratisering*] en wetenschappelijk benaderde en promootte, de loftrompet toezwaaien. Naast de genoemde aspecten nam zijn auteurschap van uiteenlopende geschriften [boeken] en diens provinciale bestuursfunctie in het carnavalswezen ook nog een grote plaats in. Hoogtepunt was dat de –toen- scheidende minister-president op 9 november 2013 uit handen van Commissaris van de Koningin, Wim van de Donk, op het wetenschappelijk symposium over carnaval, dat ihkv het Erasmusfestival plaats vond, de Commissarissenpenning kreeg uitgereikt.
Van de Donk noemde enige van zijn verdiensten: naast de organisator van dat symposium, oprichter van het Oeteldonks Gemintemuzejum [2002] en van de Stichting Optochten Karnaval* en als oprichter/voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie.
Van de Bambergers ontving Van de Laar tijdens haar 4x 11 jarig bestaan in januari 2003, de Gouden Bamberger vanwege zijn verdiensten voor de realisatie van de bouwhal en het Gemintemuzejum.
De Eigenheimers huldigen in februari 2000 Van de Laar met de - 25ste- Gouden Eigenheimer in restaurant Metropole. Dat gebeurt wederom vanwege diens verdiensten voor het Oeteldonks carnaval.
Een officiële bevestiging van de verdiensten van Rob van de Laar volgde toen de gemeente het carnaval in de stad op de hoogste plaats in de ranglijst van evenementen zette.
Van de Laar nam – na 22 jaar – afscheid als minister-president van de Oeteldonksch Club anno 1882. Dat gebeurde op 3 november 2008 in een buitengewone vergadering van het Boerenparrelement. Frans Reyner volgde Rob van de Laar op als minister-president.
Receptie op vrijdag 14 november 2008 in het Hoftheater der Amadeiro’s. Daar werd geld ingezameld voor een carnavalsmonument op het Burg. Loeffplein uit eerbetoon aan de vertrekkende minister –president, over wie de geruchten gingen dat hij voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch zou worden…
Een jaar daarvoor, op 21 februari 2007, werd hem door voorzitter van De Kikvorschen Bertie van den Heuvel de oorkonde behorend bij de onderscheiding ‘Moeder Truuspoffer’ uitgereikt. Hierna speldde in het oer-carnavaleske lokaal ’t Pumpke, Veronique Bosmans bij de decorandus de zilveren replica van de Moeder Truuspoffer op. De toen 33-jarige Van de Laar was op 3 november 1986, als lid van de Ministerraad, in het bestuur gekomen van de Oeteldonksche Club. Van de Laar nam toen de positie van Minister van Pers en Publiciteit in.

-Albert Swaneprijs Als carnaval al geen erfgoedbegrip is dan is het toch zeker een cultureel verschijnsel. Dat bleek des te meer toen Coen Free in het stadhuis op 11 oktober 2006 aan Rob van de Laar de Albert Swaneprijs uitreikte. Die prijs ontving van de Laar vanwege zijn inzet voor carnaval [publicaties en lezingen] en voor het tot stand komen van de bouwhal aan de Ertveldplas en de integratie van de Oeteldonksche Club van 1882 met de Federatie van meer dan 100 Carnavalsverenigingen ’. Ook bleven niet onbenoemd diens redacteurschap van Blurb en Bossche Bladen [voorganger van Kringnieuws] en Bossche Pracht, docent Boschlogie en medewerker aan de site van het Jheronimus Bosch Art Center en zijn inzet voor de Week van de geschiedenis en de Open Monumentendag. Ook was Van de Laar voorzitter van de Lions.

-Omroep/media: Lokale Omroep Van de Laar was in de jaren eind 80 tot in de negentiger jaren ook nog enige tijd voorzitter van de Stichting lokale omroep, kortweg BLOS. In die kringen waarde organisatie toch al niet altijd soepel verliep, werd niet alom met volle tevredenheid over deze bestuurder gedacht. Niet transparant, ondemocratisch en eigenzinnig. Maar in die tijd [1992] is er wel een fonkel nieuwe studio in de aanbouw in de Bethaniëstraat gekomen! Het bulletin van de Albert Swaneprijs schrijft [dd.11102006]: ‘Onder leiding van Rob van de Laar is de BLOS uitgegroeid tot een van de beste lokale omroepen van Nederland’.

-Maritiem In april 2007 volgde Rob van de Laar Joep Chappin op als voorzitter van de stichting Maritiem ’s-Hertogenbosch. Chappin had dit twee jaarlijks evenement dat toen 150.000 bezoekers trok , groots gemaakt. Van de Laar werd na achteneenhalf jaar voorzitterschap, in het voorjaar van 2016 opgevolgd door Wim van der Steen, directeur van Möwenpick Den Bosch, die in 2015 prinses Margriet bij de 20ste editie mocht verwelkomen.
 
't Pumpke
Véronique Bosmans -Renders
speldt bij Rob van de Laar de replica van de Moeder Truuspoffer op.


foto © paul kriele, 21 februari 2007.

-Reputatie
Tja en wat die mindere reputatie betreft daarover staat in ‘de krant’ Brabants Dagblad te lezen dat typisch voor Van de Laar het eigenzinnig optreden en een weinig democratisch gehalte is. Er was ook kritiek op de hoge uitgaven [bouwhal en museum], waarvan de exploitatie en de stichtingskosten door de organisatie niet te verwerken zouden zijn. Oeteldonk staat een debakel te wachten, aldus de redactie. De ambitieuze bestuurder reageerde furieus op de beschuldigingen: Ook op de voorspelling voorjaar 1993 dat Van de Laar Wim Gielens als minister-president zou opvolgen kwam bij Van de Laar naar zijn zin -verkeerd [beter gezegd ‘te vroeg’] terecht. Van de Laar: ’Nooit de bedoeling gehad…’ [BD, 07041993]. En ‘Ik stoor me aan dergelijke uitlatingen..’. [BD, 13021993]. Op 6 april dat jaar gebeurde die benoeming door de OC alsnog….
Nog geen 6 maanden later kreeg de nieuwbakken minister-president van diezelfde redactie een standje omdat het in Oeteldonk aan openheid [..] ontbrak. Dit keer gaf Van de Laar ’kleine foutjes’ toe… . Toenmalig Brabants Dagblad redacteur Wim Arts deed er in zijn column nog een schepje bovenop: door Van de Laars zwakheden te noemen: ‘ kwaad worden, ontkennen en dan de tegenpartij kleineren’. De pers was in de jaren 2000-2005 ook minder lovend over de steeds wisselende benoemingen van ministers binnen de OC. Later, februari 2006, schreef Henk Mees: ‘Overal mee bemoeiend en weinig delegeren’.

-Gemeente vol lof
Maar als je door burgemeester Ton Rombouts op 14 november 2008, namens de gemeente. de Cultuurpenning van de stad krijgt toebedeeld, dan smelt alle kritiek als sneeuw voor de zon… Rombouts noemde specifiek de transparantie die Van de Laar aan het carnavalsorgaan heeft bevorderd en de hoge eisen die Van de Laar aan het protocollaire spel van Oeteldonk stelde, zo zei Rombouts in zijn speech, waarin de burgemeester ook het economisch effect van het carnavalsfeest niet vergat te noemen.
Burgemeester Ton Rombouts speldde bij Rob van de Laar op 26 april 2017 de versierselen op behorend bij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

-Publicaties ‘De Oeteldonksche Club 99 jaar’, januari 1981 ‘t Oeteldonks Aauw Archief met Nol van Roessel, Rob van de Laar, Joep Robbers en Frans Vennix. Op 24 april 1985 bij 800 jaar ’s-Hertogenbosch verschijnt ‘’s-Hertogenbosch 700 jaar. Het bevat foto’s en illustraties van Antoon Derkinderen uit 1885 bij de viering van 700 jaar stad. ‘Zo zit dè in Oetedonk’ [1995] ‘Unnen hille tèd niks, Veul volk, de pliesie en dan.. ‘/ De Oeteldonkse ‘Grote optochten’, 1882-2004. Inleiding en samenstelling Rob van de Laar, december 2004. Brabants carnaval [januari 2011].
 

Terug naar boven