Afscheid Rob van de Laar van de Oeteldonksche Club

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2008 | Gewijzigd op: 16-02-2020
Links onder: op 14 oktober 2006 ontvangt Van de Laar vanwege zijn verdiensten voor de stad de Albert Swaneprijs en op 21 februari 2007 de Moeder Truuspoffer.
Voorzitter Bertie van den Heuvel van de Kikvorschen reikt hem de oorkonde aan en Veronique Bosmans speldt hem de zilveren replica van de poffer op
.

foto's ©  gerard monté, 10 oktober 2006 [l-onder] en paul kriele, 21 februari 2007 [onder en boven]
........... .................

Rob van de Laar neemt op  vrijdag 14 november 2008 afscheid als minister-president van de Oeteldonksche Club anno 1882.
De 55-jarige Van de Laar  was 22 jaar actief binnen de overkoepelende organisatie van het Bossche carnaval.
Vanaf 3 november 1986 kwam Van de Laar in het bestuur van die Club als lid van de ministeraad en in 1993 werd hij als minister-president de opvolger van Wim Gieles.
Van de Laar die ook wat tegenwind van 'de krant' kreeg, met name om  zijn eigenwijs en eigenzinnig optreden dat een weinig democratisch gehalte zou hebben, kreeg van  Bastion Oranje [april 2000] kritiek door de hoge uitgaven [bouwhal en museum], waarvan de exploitatie en de stichtingskosten voor de organisatie niet te verwerken waren. Oeteldonk stond een debakel te wachten, aldus de redactie.
Ook door de golf van bestuurswisselingen binnen de ministerraad in de jaren vanaf 2000-2005 ontstond er commentaar vanuit de pers.
Maar daarnaast heeft de bestuurder/organisator ook een grote verdienste gehad voor Oeteldonk, met name in de opzet van het Oeteldonks Gemintemuzejum [2000] en het clubblad Blurb, de organisatie en promotie van carnaval in het algemeen en de realisatie van de bouwhal aan de Ertveldweg [2002]  en de fusie van de Federatie van Carnavalsverenigingen en de Oeteldonksche Club van 1882 [2006]. Mede dankzij van de Laar is het Bossche carnaval door de gemeente op de hoogste plaats in de ranglijst van evenementen geplaatst.
Voor zijn verdiensten voor het Bossche carnaval ontving Van de Laar op Aswoensdag 21 februari 2007 uit handen van Veronique Bosmans de Moeder Truuspoffer en een jaar daarvoor werd hij onderscheiden met de Albert Swaneprijs.

Het was de Stadspartij Knillis  die ooit het initiatief nam  de stad elk jaar met een fontein te verrijken. Het 121-jarig bestaan van de Oeteldonksche in 2003 was dé gelegenheid  om speciaal  het Oeteldonks carnaval als motto voor een nieuwe fontein te nemen. Aanvankelijk was dat het Burg.Loeffplein, mogelijk  komt daarvoor het nog in te vullen  GZG-terrein als locatie in aanmerking. 

Frans Reyner volgt op 3 november 2008 Van de Laar op als minister-president. 

Terug naar boven