vd Laars afscheid als Oeteldonkse min-president

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2008 | Gewijzigd op: 14-11-2008
De 55-jarige Rob van de Laar, die na 22 jaar afscheid nam als bestuurder van de Oeteldonksche Club.
fóto © paul kriele, 14 november 2008.
 

Rob van de Laar was o.a. 11 jaar Minister-president van de Oeteldonksche Club. In het Hoftheater der Amaderro's werd  de ras-Bosschenaar, die in het dagelijks leven manager externe betrekkingen is bij het Stadsarchief, op diens afscheid groots gehuldigd door Oeteldonkers en Bosschenaren. 

Carrière

De 55-jarige Van de Laar was 22 jaar actief binnen de overkoepelende organisatie van het Bossche carnaval.
Vanaf 3 november 1986 kwam Van de Laar in het bestuur van die Club als lid van de ministeraad en in 1993 werd hij als minister-president de opvolger van Wim Gieles.
Van de Laar die ook wat tegenwind van 'de krant' kreeg, met name om zijn eigenwijs en eigenzinnig optreden dat een weinig democratisch gehalte zou hebben, kreeg van Bastion Oranje [april 2000] kritiek door de hoge uitgaven [bouwhal en museum], waarvan de exploitatie en de stichtingskosten voor de organisatie niet te verwerken waren. Oeteldonk stond een debakel te wachten, aldus de redactie.
Ook door de golf van bestuurswisselingen binnen de ministerraad in de jaren vanaf 2000-2005 ontstond er commentaar vanuit de pers.
Maar daarnaast heeft de bestuurder/organisator ook een grote verdienste gehad voor Oeteldonk, met name in de opzet van het Oeteldonks Gemintemuzejum [2000] en het clubblad Blurb, de organisatie en promotie van carnaval in het algemeen en de realisatie van de bouwhal aan de Ertveldweg [2002] en de fusie van de Federatie van Carnavalsverenigingen en de Oeteldonksche Club van 1882 [2006]. Mede dankzij van de Laar is het Bossche carnaval door de gemeente op de hoogste plaats in de ranglijst van evenementen geplaatst.
Voor zijn verdiensten voor het Bossche carnaval ontving Van de Laar op Aswoensdag 21 februari 2007 uit handen van Veronique Bosmans de Moeder Truuspoffer en een jaar daarvoor werd hij onderscheiden met de Albert Swaneprijs.

Manager externe betrekkingen bij het Stadsarchief.

foto © paul kriele, 14 novemeber 2008.

Uitreiking Moeder Truuspoffer op 21 februari 2007
Rob van de Laar kreeg vanwege zijn verdiensten voor de stad, voor Oeteldonk [Geminte Muzejum, opzetten bouwhal en zijn organisatietalent/ fusie van de Federatie van Carnavalsverenigingen 1968 en de Oeteldonksche Club van 1882 en de herwaardering voor het Oeteldonks protocol  op Aswoensdag 2007 de versierselen behorend bij de 'Moeder Truuspoffer' opgespeld.

'Van de Laar is iemand die talent heeft voor tal van activiteiten. Werk en hobby lopen bij hem door elkaar, ' aldus de voorzítter van de Kikvorschen, die herinnerde aan het feit dat de onderscheiding van 'de Poffer' 26 jaar bestaat. 'Doordat een jaar is overgeslagen is die pas 25 keer uitgereikt,' aldus de historische uiteenzetting van Van den Heuvel.

Loftuitingen aan Rob van de Laar door Kikvorschenvoorzitter Van den Heuvel
In zijn speech vertelde de voorzitter van De Kikvorschen, Bertie van den Heuvel, dat het mede aan Rob vande Laar is te danken dat het dorp Oeteldonk een belangrijke plaats in de wereld heeft ingenomen. Daarmee is deze voorspelling die Peer van den Muggenheuvel in 1928 voor de AVRO-microfoon deed uitgekomen.
Het stadsbestuur heeft carnaval dan ook tot een van de topevenementen van de evenmentennota benoemd, ' aldus Van den Heuvel die tot slot zinspeelde op het afscheid van de minister-president in 2008. Dat is dan na 2 x 11 jaar als lid van de Ministerraad en op zijn 55ste, ofwel 5 x 11 jarige leeftijd. Dan zal Van de Laar zeker niet definitief zijn verdwenen. Daar is ie gezien zijn leeftijd nog veel te jong voor. Gezien zijn ambities zal hij ons beslist nog met ideeën en publicaties blijven bestoken.' Twee oud-prinsen van Oeteldonk, links Karel Noordzij en rechts Jos Kieboom naast Rob van de Laar, die vanwege de erkenning aan de minister-president van de Oeteldonksche Club acte de presence gaven. foto's© paul kriele, 21 februari 2007

Van de Laars terugblik
In een terugblik herinnerde VdLaar aan zijn jeugd toen hij woonachtig was in het Bossche centrum en vanuit zijn ouderlijk huis op de Hinthamerpromenade het stadse leven volgde. In zijn lagere schooltijd zat Rob bij Hans Bosmans in dezelfde klas van de Aloysiusschool in de St.Josephstraat.
In 1985 was hij door de toen terugtredende Wim Gielens gevraagd voor het presidentschap. Gielens had hem bij het 88 jarig bestaan van de Oeteldonksche Club [1970] ook al gevraagd als Minister van PPC.
Van de Laar neemt in 2008- na 2 x 11 jaar lid te zijn geweest van de Oeteldonksche Club- afscheid van de organisatie, aldus Van de Laar die aan Frans Vennix herinnerde aan wie hij een goede leermeester heeft gehad.


Terug naar boven