Cultuurpenning voor min-president Van de Laar

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2008 | Gewijzigd op: 16-11-2008
'Grote verdiensten voor Oeteldonk en Den Bosch,' aldus burgemeester Rombouts.

foto © paul kriele, 14 novembwr 2008.

Vanavond- vrijdag 14 november 2008 - is in het Theater de Amadeiro's -op het afscheid van Rob van de Laar als minister-president van de Oeteldonksche Club -hem de Cultuurpenning van de stad 's-Hertogenbosch uitgereikt.
Burgemeester Rombouts spelde de 55-jarige Bosschenaar de versierselen op, horend bij die gemeentelijke onderscheiding.
Daarnaast ontving Van de Laar ook een onderscheiding van de Oeteldonksche Club: raadspensionaris.

Rombouts prees de Oeteldonker in hart en nieren om zijn verdienste voor het Bossche carnaval [ museum, bouwhal en organisatie]. Ook diens specifieke functies binnen de OC werden vernoemd:  commissie huisvesting museum, bestuurslid Amadeirofonds, Genootschap Oeteldonks Vaandel,  Optochten Karnaval en Werkgroep Federatie Carnavalsverenigingen.
'Omdat Van de Laar de voorbije 15 jaar hoge eisen heeft gesteld aan het protocolaire spel van Oeteldonk, zich intensief heeft ingezet voor de democratisering van de OC en de transparantie van dit orgaan heeft bevorderd,  is de historische kennis van het carnaval bij de Bossche burgers toegenomen,' aldus Rombouts die dankzij de bekendheid van Den Bosch als carnavalsstad, ook het economisch effect van die verdienste nog even onderstreepte.
Impressie van de uitreiking

Bovenstaand een impressie van het bezoek van bisschop Hurkmans die  een en al lof was over het verloop van de Bossche carnavalsviering en in tegenstelling tot een van zijn voorgangers, geen reden zag in bezwaren daartegen.
Op de andere foto's de uitreiking vande Cutluurrpenning door burgemeester Rombouts. Naast Rob van de Laar diens echtgenote Petra.  Links onder: het dankwoord van de vertrekkende minister-president, dat mede gericht was  aan diens opvolger de 56-jarige Frans Reyner. Dat is de man met de zwarte steek.
foto's  © paul van den heuvel, 14 november 2008.
Zie ook Van de Laarsafscheid

Terug naar boven