Graffiti op bouwwanden e.d.

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2002 | Gewijzigd op: 21-11-2010
Diverse objecten, die na afzetting door houten bouwwanden beschilderd werden.
Zodra een schutting om een pand of bedrijf staat komt er graffiti op. Dat is vaak een initiaitef van [kunstzinnige] jongelui/studenten of van de ondernemer zelf, die de lelijke houten muur graag wil opfleuren en van de jongelui die er -uit ijdelheid- hun creativiteit op kunnen uitleven.
-Lange Putstraat gevelrij Jimmy Groenewoud
-Theaterstuk Katharina theater
-Bouwschuttingen Zuidwal weg 2002.
-Tolbrug 30 april 2002
-Tramstraat 1 april 2002
-Beschildering Wolvenhoek- Stadskantoor  februari 2002
-De Kleine Werelt  12 februari 2002
-Zuid-Willemsvaart [Antoniegaarde] bouwwand februari 2002
-Bouwwand Perry [Markt]  28 augustus 2000.
-Tijdink traiteur Hinthamereinde 15,  7 juni 2002
-Galerie Jheronymus Stoofstraat maart 2002
=========================
Lange Putstraat   28 november 2008
Aan de Lange Putstraat valt de gevelrij op die er begin jaren zebtig,  na de sloop van de historische panden als gevolg van het Structuurolan van 1964 zijn gekomen. Dat stuctuurlan was feitelijk een verkeersplan dat onder meer inhield  de aanleg van een vierbaans circuit  kort rond het hartje van de binnenstad.

Panden in de stijll van de Bossche school die voorbestemd zijn om tot appartementen te worden vrbouwd, maar het laat nog lang op zich wachvten.
Inmiddels is er door eigenaar Geoffrey Groenewouder een schutting voor gezet.

foto © marc venrooij, 28 november 2008.

-Katharina Kathari na Wolvenhoek    februari 2002
Voorafgaand aan de theatervoorstelling in het Verkadecomplex van ' Katharina Katharina, op het ganzenbord' uitten de twee de groep van VISCOM [Visuele Communicatie] van de Kunstakademie zich op de bouwwand van het toekomstige Stadskantoor.
Bouwwand Stadskantoor  18 februari 2002.
Twintig medeweker[st]ers van Viscom [visuele Communicatie van de Kunstakademie] zijn begonnen aan een schilderproject. In opdracht van de gemeente en het theater Artemis aan de Predikherenpoort beschilderen zij de houten schutting langszij de nieuwbouw van het Stadskantoor.
Die wand aan de Wolvenhoek beslaat 240 vierkante meter en gaat een ganzenbord voorstellen. Dat slaat op het thema van de theatervoorstelling ’Catharine Catharina In het ganzenbord’ . Het karwei moet op 1 maart klaar zijn.

   
  - foto © gerard monté, 22 februari 2002.

Zaterdag 23 februari beginnen 15 graffity-kunstenaars met het beschilderen van de bouwwand rondom voormalig Antoniegaarde aan de Zuid-Willemsvaart.
Beiden acties zijn een promotie voor die jeugdtheaterproductie die op 23 maart in de Verkadefabriek in premiëre gaat.

Hieronder en boven wat overzichten van de bouwwand langs de panden Wolvenhoek Oostzijde met onder meer ook het programma van de tteatervoorstelling.

   
-foto © gerard monté, 22 februari 2002.  

Hierboven: het gebouw van Rijkswaterstaat [voormalig Belastingkantoor] is ook ' ingepakt'. Hieronder het zicht op de bouwwand rondom dat gebouw.

Enkele studenten van Viscom [visuele Communicatie van de Kunstakademie] tonen na afloop trots het in een rol verpakte 240 mvierkantemter omvattende ontwerp van dit schilderproject.  Dat was een samenwerking van de gemeente en het theater Artemis [Predikherenpoort]. 
De wand stelt  een ganzenbord voor wat slaat op de titel van het stuk Katherina Katherina. 


foto's © paul kriele, 21 febrauri 2002.


Antoniegaarde Zuid-Willemsvaart bouwwand februari 2002
Op zaterdag 23 februari 2002- precies een maand voor de première gingen een vijftiental graffitikunstenaars aan de slag. Zij maakten een totaalcompositie op de bouwwand van het complex ' Antoniegaarde' langszij de Zuid-Willemsvaart. Ook de studenten van de Kunstakademie deden daaraan mee.
Yuri van Poppel is de maker van deze kunstuiting.
   
De wand om het voormalige bejaardenhuis Antoniegaarde aan de Zuid-Willemsvaart.
foto © paul kriele, 26 februari 2002 [boven] en
gerard monté, 22 februari 2002 [rechts]

 

 Detail, maar dan extra groot, van de bouwwand.
foto © gerard monté, februari 2002.

Op die bewuste zaterdag 23 februari waren de weergoden de kunstenaars en studenten niet gunstig gezind. Het was een vreselijk winderige en regenachtige morgen maar het karwei ging door... 

Een bijzonder psychedelisch- of wat het dan ook zijn moge- fragment van de beschildering aan de Zuid-Willemsvaart.

foto © gerard monté, februari 2002.

Perry  Sport aan de Pensmarkt
Tijdens de verbouwing van het hoekpand op de Markt [voorheen C&A ], later Perry-Sport en Foxy Fashionen weer later Promis] op de Markt stond er een bouwwand.

   
Detail en overzicht van de beschildering in augustus 2000 aangebracht door Floxi [DB] ...?  foto  © gerard monté, 28 augustus 2000.

De Kleine Werelt

Een totaal overzicht ,met links en rechts de fragmenten op de zijwanden rondom café De Kleine Werelt op de Markt. Die taferelen vielen te bewonderen tijdens carnaval 2002.   foto' s  © gerard monté, 12 februari 2002.

Eerder zetten de uitbaters van de cafees op de Markt een schutting rond hun zaken met door John van den Heuvel geschilderde taferelen.

Eindelijk bouwschuttingen van Zuidwal 11 weg
In de tweede week van november 2002 werden rond het pand Zuidwal 11 de houten schuttingen weggehaald. Daarachter kwam een strakke gevel te voorschijn. Het pand heet voortaan Le Duc.

De Zuidwal heeft er een 'nieuw ' pand bij. Het voormalige woonhuis -naar ontwerp van de toenmalige bewoner-wijlen Jos van der Vaart- veranderde in een eigentijds kantoorpand 'Le Duc'.
Het pand Zuidwal 11 voorheen van Huub Cooijmans, die het verkocht aan Stefan van Wallen met zijn retailbedrijf Loyality op de Brand.
foto's © gerard monté, 14 april 2002 [boven en rechts] en 10 november 2002 [rechts boven]
   

Tramstraat
1 april 2002
Graffity op fabrieksterrein op de kop van 't Zand. 
In de Tramstraat dat is de tweede zijstraat, gezien vanaf het Brugplein richting Veemarkt, staat een bouwwand. 

foto © gerard monté, 1april 2002.


Zodra je de straat binnenrijdt bevindt zich aan de rechterzijde een muur.  foto's © gerard monté,1 april 2002.

Het gebied staat in de belangstelling van de gemeente voor voorzieningen op recreatief en cultureel gebied. Maar Koudijs/de Heus staat de ontwikkeling van dit nabije binnenstadsgebied nog in de weg.  Voor Verkade is al een culturele oplossing bedacht: een combinatie van theater & film.

Tolbrug wand van voorheen Vinke nu Mecx
De Tolbrug is nog een naam die dateert uit de volksbuurt de Pijp. Daar liepen de Lange- en Korte Tolbrugstraat. De Lange is de straat langs het ziekenhuis maar werd doorsneden door Arena en Stoa.
De Korte Tolbrugstraat loopt nog enigszins langs de ANWB en het reisbureau op de hoek met Achter de Tolbruh, maar is feitelijk als straat verminkt.
Achter de Tolbrug is de achterzijde van het winkelpand voorheen Vinke op de Hoge Steenweg. Die etages zijn al jaren gekraakt.   foto © gerard monté, 30 april 2002.

Het pand Hinthamereinde van Traiteur Tijdink juni 2002

Hinthamereinde nr. 15
foto © gerard monté, 7 juni 2002.
 

Bouwwand in de Stoofstraat tegenover galerie Jheronymus. maart 2002

Hierboven: Def Po in actie
Rechts Juice Sandor met de galeriehouder Jeroen 

foto's © paul kriele, 22 maart 2002.


Terug naar boven