Sanering buurt -na brand Westwal -afgerond/kosten sanering vergoed

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2016 | Gewijzigd op: 13-10-2016
Na de brand van  afgelopen zondagmorgen 25 september, in de panden Westwal 29-31, waar asbest is vrijgekomen, zijn de woningen in de Enckevoirtstraat vandaag -29 september -gesaneerd. Op straat werd wel, in de woningen werd geen asbest aangetroffen.

De buurt en met name de
overkant ['t Zand] , is intussen gesaneerd.
De kosten worden vergoed, staat in een persbericht.
foto's © paul kriele,  25 september 2016.

Vanwege de grote spoed die vereist is, zeker wanneer het gaat om de volksgezondheid, maar ook om een snel einde te maken aan de onrust, neemt de gemeente de regierol op zich. Die aanpak werkt kosten verlagend, zegt een vandaag [29-9-2016] uitgegeven persbericht. Maar dan is het wel noodzaak dat de individuele eigenaren de gemeente hiervoor machtigen. In dat geval blijven zij feitelijk opdrachtgever en kan de gemeente de gemaakte kosten achteraf verhalen, hetzij op de eigenaar hetzij op de verzekeraars van de particulieren.

Saneren pand Westwal 29-31 en particuliere eigendommen
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het opruimen en saneren van het perceel Westwal 29-31 (de brandhaard) in volle gang. In de loop van volgende week starten de opruim -en saneerwerkzaamheden. Het is van het grootste belang dat de voortgang in het proces wordt gehouden door dit te combineren met de getroffen omgeving. Hierdoor wordt het risico op herbesmetting aanmerkelijk verkleind en kunnen de bewoners weer zo snel mogelijk het dagelijkse leven hervatten.

Als alles onder de regie van de gemeente en één saneerder kan plaatsvinden dan geniet dat in het kader van de zorgvuldigheid en snelheid de voorkeur. Daarnaast zullen de kosten van de sanering ook fors lager uitvallen als de percelen van de particulieren in 1 keer worden gesaneerd. In dit kader nemen wij de regierol op ons.
Het is niet zeker of de gemeente de te maken kosten volledig kan verhalen. De kosten die niet zijn te verhalen worden gedekt uit de post “onvoorzien”.