Branden 2000

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-12-1999 | Gewijzigd op: 03-11-2008
Het jaarverslag van de Bossche brandweer over 2000 laat wederom een stabiel beeld zien van meldingen en calamiteiten. Hoofd technische dienst Leo Belzer spreekt van een rustig jaar.

Grote branden waren er 13 tegen 11 [1999] en 9 [1998]. Het rapport vermeldt een brand in de parkeergarage Arena en bij Gero Auto’s in Maaspoort [31-11-2000] waar voor een kleine miljoen schade werd aangericht.


De brandjes in containers: 107 tegen 74 [1999] en 59 [1998] zijn sterk toegenomen, evenals het aantal assistenties aan omliggende gemeenten: 42 tegen 16 [1999] en 34 [1998].
De brandweer vindt nog steeds dat de brandmeldinstallaties niet optimaal functioneren en zij daarom te vaak moet uitrukken voor dergelijke meldingen.
De schade door brand in 2000 bedroeg nog ruim € zes miljoen, in 1999 was dat ruim € 4 miljoen. © paul kriele, 8 januari 2001.