Symposium rond '200 jaar DeGruyter'/ dd. 21062018 aangevuld met foto's

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-06-2018 | Gewijzigd op: 21-06-2018
Door een storing in de computer van Bastion Oranje ziet  u, vandaag [21 juni 2018],een andere opmaak/weergave en ook nog eens zonder foto's..
Redactie.

 Bij gelegenheid van 200 jaar  Gruyter organiseerde de BIM samen met Vastgoed Ontwikkelaar Boelens De Gruyter een symposium in de De Gruyterfabriek op de Veemarktkade.
Binnentuin bij
Brasserie De Gruyterfabriek


Welkom door gastheer
Maurice Horsten van de BIM. 


foto © paul kriele, 20 juni 2018.
........................................................

Doel van de samenkomst met symposium was om het succesvol ontwikkelde industrieel erfgoed, waar startende ondernemers van bijna 200 bedrijven werkzaam zijn, onder de aandacht te brengen.

Moment van welkom aan de circa 75 genodigden.
Links mede-organisator /initiatiefnemer
Maarten de Gruijter van Boelens de Gruyter.


foto © paul kriele, 20 juni 2018.
.................................................................................................

Op het symposium waren tal van vertegenwoordigers uit de bankwereld, onroerendgoed ontwikkelaars, architecten, overheid [provincie en gemeenten], en makelaars en projectontwikkelaars aanwezig.
 zijn welkom sprak gastheer Maurice Horsten over de De Gruyterfabriek, een degelijk, uit de beginjaren 30 daterend gebouw, ter grootte van 55.000 m². Het is een van de parels aan de kroon van 's-Hertogenbosch. Dit pand, dat toen zo oer degelijk was gebouwd en te duur werd om afgebroken te worden,is als een Phoenix uit de as verrezen.  Er werken inmiddels meer dan duizend mensen  in 185 bedrijven en bedrijfjes. Het is een voorbeeld van transformatie van industrieel erfgoed.'

Aan de hand van stellingen vernamen de circa 75 genodigden de visie van een vierkoppig panel en discussieerden daarover.
Het panel bestond uit de gastheer, BIM-directeur Maurice Horsten, Maarten de Gruijter, directeur van Boelens de Gruyter, staatssecretaris Raymond Knops en Duncan Stutterheim, succesvol Amsterdams ondernemer [Westergasfabriek en Shelltoren en initiatiefnemer van Amsterdams nachtcultuur]. Mattijs Kaak, partner en adviseur bij Ditt officemakers  en Frits Sissing, bekend van radio en tv, leiden de paneldiscussie.


Gezamenlijke aanpak industrieel vastgoed
Knops heeft als staatssecretaris ook de portefeuille van Rijks Vastgoed bedrijf.
In de loop van zijn bijdrage kondigde de staatssecretaris aan dat binnenkort bekend wordt hoe de overheid en het bedrijfsleven samen industrieel  vastgoed samen gaan ontwikkelen.


De stellingen betroffen o.a. wat te doen met monumenten[Erfgoed]: aanpak door wie?, hoe gaat het met de kosten, moet er een fonds komen voor erfgoedaanpak of betalen partners in een pot er aan mee..?, is de overheid aan zet of particulier initiatief ?

-Boven: De panelleden vlnr.Maarten de Gruijter,
Maurice Horsten, Duncan Stutterheim en
staatssecretaris Raymond Knops.

-Rechts; Een van de binnentuinen
van de De Gruyterfabriek.

-Rechts: Afscheid met bloemen voor de panelleden
.


foto © paul kriele, 20 juni 2018.De stellingen:
-Kan en mag de overheid een concurrent zijn tegenover het bedrijfsleven, zoals in  het geval van de De Gruyterfabriek indertijd, waarvan de aankoop door gemeente en provincie werd ‘gesubsidieerd’, stipuleerde een Bossche architect uit de zaal. 'Dat het als concurrent wordt gezien bewijst dat het succesvol is geworden,' reageerde Knops. Hier tekende Maarten de Gruijter zijn ergernis aan dat het zo genoemde 'gele gevaar' in de Orthenstraat helaas heeft plaats gemaakt voor een foei lelijk appartementencomplex dat ook nog eens De Gruyterpassage is genoemd.Die naam zouden ze moeten afplakken..'
 
-Moeten kerken of andere monumenten gesloopt worden, luidde een nieuwe stelling. De trend van slopen is omgeslagen, zei Knops. Maar ga er niet te krampachtig mee om. Allen al de aanwezigheid van een erfgoedobject kan zijn positieve uitstraling op de omgeving hebben.  Het prikkelt de eigenaars van omliggende objecten. ‘Maar in de basis is de overheid geen vastgoed partij, reageerde Maarten de Gruijter die wat dat betreft niet op de overheid zit te wachten.
 Ook ontstond de discussie of er niet een apart fonds voor erfgoed moet komen of dat de partners bij zo’n project  een vastgoedpercentage moeten gaan betalen. Volgens Knops zijn er al genoeg regelingen.
‘Dat laatst  mag best,’ volgens Maarten de Gruijter, maar volgens Duncan Stutterheim weer niet: ’Ik houd niet van moeten,’ aldus de Amsterdamse vastgoed ontwikkelaar. ‘ In dit verband dienen we meer naar economische dragers  te zoeken,’ zei Knops, die overigens  als voormalig wethouder van Horst [L.], ervaring heeft op gebied van erfgoed en projectontwikkeling.


De rol van de overheid kwam nog eens bij de rol van ’Welstand’ ter sprake. Daar waren de meningen over verdeeld. Een Boxtelse architect was –met bewijzen van projecten [Huis ten Bosch en gemeentemuseum Zwolle] -vol lof over ’Welstand’. Maar diens Bossche collega vindt dat er de laatste jaren bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg teveel wisselingen hebben plaats gevonden. Dat maakt verschillende stemmen. De behoudzucht is er erg sterk’.

Na afloop was werd er in een van de binnentuinen die het complex al van ouds heeft, een royale lunch aangeboden.Terug naar boven