De Gruyter blad+gebouw Veemarktkade– terug

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2008 | Gewijzigd op: 27-03-2009
 
Links de fabriek van 1939 met de vernieuwde neonletters.
Rechts: Een advertentie van 18 september 1982, een jaar na de sluiting van het fabriekscomplex van 1939, dat  in de jaren vijftig een 'modern' uitbreiding  kreeg. De BIM kocht het in 1986.
-------------------
De Gruyter is weer in beeld. Dat komt dankzij de herleving van het Hamidocomplex en de oude fabriek van 1939 aan de Veemarktkade. Na een ingrijpende opknapbeurt keert die fabriek als modern verzamelgebouw en als huisvester voor culturele instellingen terug.
Het gebouw stond in september 1982 te koop/huur. De Brabantse Investerings Maatschappij[BIM] werd in 1986 de nieuwe eigenaar. Die verhuurt compartimenten aan tientallen -vaak jonge - ondernemers. Het Stedelijk Museum is zo’n kandidaat .

‘De De Gruyter Fabriek is in afwachting van nieuwe gebruikers,’ schrijft directeur Clemens Bolhaar van de BIM Vastgoed in een eigen glamour, nou ja glamourblad, dat door Studio Kluif uitgegeven en deels gevuld wordt, onder het motto De Gruyterfabriek werkt weer. Eén van de gasten in de eerste editie van het 3-4 keer per jaar uit te geven blad, is oud-De Gruyter reclameman en ontwerper Cor Versteeg.

Boven: directeur BIM Clemens Bolhaar.
In de andere vakken de nieuwe logo's van het bedrijfsverzamelgebouw dat tevens culturele functies gaat huisvesten: de De Gruyterfabriek aan de Veemarktkade.

foto © paul kriele, 25 maart 2009.

Bij de inspanning de fabriek te revitaliseren geniet de BIM veel support van de gemeente, die er, zowel uit economische overwegingen [arbeidsplaatsen] als om de cultuurvisie, graag wat miljoenen voor wil neertellen. Directeur Bolhaar rekent overigens ook op miljoenen van de Provincie en het Europees fionds.
Met die subsidies moet er –naast interne technische vernieuwingen en ruimte-aanpassingen - nog heel wat gebeuren, zoals infrastructurele ingrepen rondom, die de bereikbaar ten goede komen. Ook een bewegwijzering naar dit uit beeld gelegen object is noodzakelijk. De neonletters DE GRUYTER zijn als eerste teruggekeerd.Terug naar boven